Dịch vụ khách hàng trong thế kỷ 21

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Feb 18, 2016.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Video là tình bày Paul Greenberg rất hay, giới thiệu mà mô tả các xu hướng về dịch vụ khách hàng trong thế kỷ 21, mà có thể gọi là kỷ nguyên của khách hàng (age-customer). Dịch vụ khách hàng sẽ là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các nhà quản trị, và đây sẽ là key cho sự thành công của mọi doanh nghiệp

   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Chủ động dịch vụ khách hàng Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Apr 17, 2016
  Dịch vụ khách hàng 2016 Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Apr 16, 2016
  Áp dụng lý thuyết về nhu cầu trong dịch vụ khách hàng Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Apr 16, 2016
  Cài đặt dịch vụ AD Domain Controller trên WS 2008R2 Công nghệ Jan 16, 2015
  Oracle tung ra dịch vụ phân tích đám mây Quản trị doanh nghiệp Oct 11, 2014

: Dịch vụ

Share This Page