Điều chỉnh giá trị các nghiệp vụ kho

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Dec 17, 2016.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Đối với phương pháp tính giá bình quân cuối kỳ, trước khi thực hiện tính lại giá xuất kho hàng hóa, nguyên liệu, thành phẩm, Microsoft Dynamics AX hỗ trợ người dùng điều chỉnh tăng/giảm từng item thông qua việc điều chỉnh chi tiết từng nghiệp vụ.
  Bài viết này sẽ giới thiệu các phương pháp điều chỉnh hệ thống cung cấp

  ADJ1.png
   
  Last edited: Dec 17, 2016
 2. Loading...


 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Các lưu ý khi tiến hành điều chỉnh
  1. Chỉ áp dụng với các transaction đã có Financial amount.
  2. Chỉ áp dụng với các nghiệp vụ nhập kho.
  3. Sau khi điều chỉnh và Post lên GL. Hệ thống có phép cancel

  Để điều chỉnh người dùng vào đường dẫn sau
  Inventory management > Periodic > Closing and adjustment
  ADJ2.png

  Sau khi chọn (1), màn hình (2) sẽ xuất hiện. Tại màn hình này có một số thông tin cần quan tâm
  Adjustment: Chọn chức năng điều chỉnh là transaction.

  ADJ3.png

  Cancellation
  : Hủy nghiệp vụ vừa điều chỉnh
  ADJ4.png

  Settlements
  : danh sách các item được điều chỉnh
  ADJ5.png
  Ledger: Hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh
  Print: In danh sách item điều chỉnh
  ADJ6.png
   
  Last edited: Dec 17, 2016
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Sau khi chọn Transaction, tại màn hình này người dùng chọn các item cần điều chỉnh. Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các transaction theo điều kiện lọc thông qua nút Select
  ADJ7.png

  Adjustment, Hệ thống hỗ trợ các phương pháp điều chỉnh giá trị như sau
  Item cost price: Lấy giá trong Release product (manage cost) là giá mới sau điều chỉnh
  ADJ8.png

  Fixed cost price: Giá điều chỉnh theo giá chỉ định
  ADJ9.png

  Amount: Tổng giá trị cần tăng/giảm. Giá mới = giá cũ + amount
  ADJ10.png

  Value: Tổng giá trị mong muốn sau điều chỉnh.
  ADJ11.png
  Khi chọn chức năng Amount, value hệ thống hỗ trợ phân bổ cho các transaction theo tiêu thức
  - Quantity: Chia đều theo số lượng (Posted Quantity)
  - Value: chia đều theo giá trị hiện tại (Posted value)

   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Percent: Giá trị cần điều chỉnh bang số phần trăm quy định * giá trị cũ (Posted Amount)
  ADJ12.png

  Mình vừa chia sẻ các phương pháp điều chỉnh hệ thống hỗ trợ. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.
   

Share This Page