Discreted manufacturing vs repetitive manufacturing

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Jul 16, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Theo từng ngành nghề, sản phẩm, doanh nghiệp có thể áp dụng từng loại hình sản xuất phù hợp với cách thức vận hành và nguồn lực nhất.

  Sản xuất rời rạc, sản xuất liên tục điều có những ưu thế riêng biệt cho từng loại hình vận hành.

  Discrete vs repetitive.jpg

  Thớt này tập trung khai thác các khía cạnh thế mạnh của từng loại hình sản xuất.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Dynamics AX Process Manufacturing Functionality Microsoft Dynamics 365 Dec 9, 2015
  APPLE một mô hình thành công của Just In Time Manufacturing Sản xuất Nov 1, 2014
  Argentis manufacturing Dệt may - da giầy Sep 12, 2014
  Principals for the Future of Manufacturing Sản xuất May 13, 2014

Share This Page