Độ trể của dữ liệu và của BI

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, May 11, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Thông tin này được lấy từ đây
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Chỉ có thể là hợp lý chính xác cho từng hợp cụ thể. Và mình sẽ cân nhắc giải pháp trên các nguyên nhân gây ra độ trễ như sau:

  1. Số lượng nghiệp vụ phát sinh tại các DB nguồn (ERP, CRM, POS, HR) theo thời gian, thường mình tính trên giờ, và các thời điểm nhạy cảm.
  2. Khả năng đáp ứng việc ETL dữ liệu này của các DB nguồn (nhiều lúc nó làm việc cho ERP của nó đã muốn mệt rồi, nên mình phải tích toán cái này)
  3. Công nghệ của các công cụ ETL (liên quan ở vấn đề 2, chắc chắn mình sẽ ngốn tài nguyên củ DB nguồn, và ngốn như thế nào,... thì công nghệ của các công cụ ETL này sẽ giảm áp lực này)
  4. Các yêu cầu quản trị, mapping với các dữ liệu hiện có trên các DB nguồn, nên độ phức tạp của ETL cũng là một vấn đề xem xét ở đây (mục này sẽ liên quan tới mục 2, 3 ở trên)
  5. Độ sẵn sàng của dữ liệu nguồn (tức là đã có đủ để đáp ứng được yêu cầu quản trị, và phân tích của các manager chưa)
  6. Hệ thống hạ tầng phần cứng, CNTT hiện tại.
  7. Kinh nghiệm triển khai của nhà tư vấn, và am hiểu về cong nghệ của BI mà họ làm việc - họ sẽ phải có giải pháp để cân bằng các vấn đề trên, và khi được cân cân, bằng bằng, thì hệ thống BI của anh có khả năng giảm gần độ trể này trong tương lại, hoặc ít nhất thì anh cũng có giải pháp để mình có planning giảm thiểu độ trể này xuống, sướng lòng các manager.
   

Share This Page