1. QAD ERP

Doanh nghiệp sản xuất cần gì?

Discussion in 'Sản xuất' started by Phu Ton, Nov 29, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  manufacturing.png

  Quá trình toàn cầu hóa làm cho doanh nghiệp sản xuất cần lắm những công cụ quản lý hiệu quả cho quá trình vận hành nhà máy, chuỗi cung ứng toàn cầu, tài chính kế toán tổng hợp - đáp ứng cho từng chuẩn mực khác nhau của từng quốc gia.

  Yêu cầu rất cần thiết một quá trình vận hành xuyên suốt cho từng nhà máy, để hòa nhập trên toàn hệ thống. Những năm tháng khi hệ thống networking là một vấn đề rất lớn thì các nhà máy sản xuất rất ngại phát triển và mở rộng quy mô phạm vi lãnh thổ. Ngày nay, truyền thông đã phát triển mạnh mẽ thì các hoạt động này không còn là mục tiêu của các nhà sản xuất quan tâm, mà chính là hệ tôống vận hành làm sao cho hiệu quả nhất.

  Thớt tập trung thảo luận về các hoạt động quản lý cho một nhà sản xuất quy mô toàn cầu.
   
 2. Loading...


Share This Page