Doanh thu trên chi phí

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, May 17, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Để kiếm soát, và vận hành chi phí, các nhà quản trị có rất nhiều tiêu chí để giám sát nó, một trong các tiêu chí có thể vận hành là doanh thu trên chi phí (2 vấn đề lớn của doanh nghiệp).

  Chỉ số này còn nắm giữ một thông tin quan trọng nữa là: số chi phí chung chung, ước tính cần bỏ ra để duy trì mức độ doanh thu.

  Công thức: doanh thu / tổng chi phí quản lý.

  Expenses and revenues.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  12 ứng dụng cho doanh nghiệp trên Apple Watch Mobile App Mar 13, 2015
  Những nhân tố tác động đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường Quản trị doanh nghiệp Oct 2, 2014
  Chi phí bán hàng trên doanh thu Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014
  Hàng bán bị trả lại trên tổng doanh thu Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014
  Doanh thu trên tài sản cố định Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014

Share This Page