Doanh thu trên mỗi nhân viên

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, May 16, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Nếu nói là thước đo hiệu suất, hiệu quả lao động thì đây là hệ số mà được các nhà quản trị theo dõi chặt chẽ nhất nè - với giả định rằng nhân viên là yếu tố cốt lõi tạo ra lợi nhuận cho công ty, vì thế, việc nâng cao hiệu quả làm việc cho nhân viên, tức là hệ số này càng lớn, cho thấy hiệu quả làm việc của doanh nghiệp càng tốt.

  Hệ số này được coi là tiêu chuẩn đánh giá cho rất nhiều ngành công nghiệp hiện nay.

  Công thức: Chi doanh thu cho tổng số lượng nhân viên làm việc toàn thời gian của công ty (FTE - Full Time Equivalent)
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  12 ứng dụng cho doanh nghiệp trên Apple Watch Mobile App Mar 13, 2015
  Những nhân tố tác động đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường Quản trị doanh nghiệp Oct 2, 2014
  Chi phí bán hàng trên doanh thu Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014
  Hàng bán bị trả lại trên tổng doanh thu Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014
  Doanh thu trên tài sản cố định Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014

Share This Page