1. Tableau Business Intelligence

Doanh thu trên tài sản cố định

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, May 17, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Trong rất nhiều ngành công nghiệp, để có được doanh thu, việc đầu tư một lượng lớn và tài sản cố định ngay từ ban đầu uôn là nhiệm vụ hàng đầu của các nhà quản trị. Tỉ số doanh thu / tài sản cố định đặc biệt có ý nghĩa với các nhà quản trị, và các ngành công nghiệp với đầu tư rất lớn như lọc dầu,..

  Đây cũng là thước đo cho các doanh nghiệp cùng ngành với nhau, tạo ra lợi nhuận với khoản đầu tư tài sản ít nhất sẽ mang lại giá trị cao hơn.

  Thước đo này còn đặc biệt hơn nữa với việc đặt vào đó đồ thị của đường xu hướng.

  Công thức
  fix assets tr.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  12 ứng dụng cho doanh nghiệp trên Apple Watch Mobility Solutions Mar 13, 2015
  Những nhân tố tác động đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường Quản trị doanh nghiệp Oct 2, 2014
  Chi phí bán hàng trên doanh thu Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014
  Hàng bán bị trả lại trên tổng doanh thu Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014
  Doanh thu trên chi phí Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014

Share This Page