Doanh thu trên vốn chủ sở hữu

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, May 16, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Hệ số doanh thu trên vốn chủ sở hữu, thường dùng để
  1. Xác định vốn chủ sở hữu mà một doanh nghiệp cần phải có khi có sự thay đổi về tổng giá trị doanh thu. Tỉ như doanh thu tăng quá nhanh, thì nên tăng thêm tí vốn vào để cho nó giữ được đà tăng trưởng.
  2. Hệ số này cũng xác định xem liệu doan nghiệp có đang giữ quá nhiều vốn chủ sở hữu hay không, nếu quá nhiều thì nên điều chỉnh, thường dùng vào cổ tức, hoặc là cổ phiếu quỹ,...
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  12 ứng dụng cho doanh nghiệp trên Apple Watch Mobile App Mar 13, 2015
  Những nhân tố tác động đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường Quản trị doanh nghiệp Oct 2, 2014
  Chi phí bán hàng trên doanh thu Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014
  Hàng bán bị trả lại trên tổng doanh thu Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014
  Doanh thu trên tài sản cố định Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014

Share This Page