Doanh thu trên vốn lưu động

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, May 16, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tối ưu hóa lượng tiền mặt chi ra là nhiệm vụ cực quan trọng, và thước đo tốt nhất để xác định sự thay đổi này theo thời gian là tỉ lệ doanh thu trên vốn lưu động.

  Công thức tính sẽ là

  doanh_thu_von_luu_dong.jpg


  Những con số này nằm ở đây

  financialstatements_5_6.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  12 ứng dụng cho doanh nghiệp trên Apple Watch Mobile App Mar 13, 2015
  Những nhân tố tác động đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường Quản trị doanh nghiệp Oct 2, 2014
  Chi phí bán hàng trên doanh thu Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014
  Hàng bán bị trả lại trên tổng doanh thu Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014
  Doanh thu trên tài sản cố định Quản trị doanh nghiệp May 17, 2014

Share This Page