Đối tượng quan trọng của giải pháp BI

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Nhung_Ha, Jan 6, 2015.

 1. Nhung_Ha

  Nhung_Ha New Member

  Hi @bsdinsight, triển khai một giải pháp BI, thì các đối tượng nền tảng, và quan trọng nhất của giải pháp BI là gì vậy bạn? (ý mình là đối tượng rất quan trọng, không thể thiếu để làm nên nền tảng của giải pháp BI).

  thx bạn trước nhé, mình đang cần nghiên cứu về BI nhiều quá, tẩu hỏa luôn.
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Đâu mà tới tẩu hỏa thế, rất đơn giản.

  Với BI, thì các vấn đề chính là Báo cáo (management report, bao hàm luôn dashboard) và Phân tích (Business Analytics - BA). Do đó, 3 đối tượng chính, và quan trọng nhất của BI là:
  1. Facts
  2. Measures
  3. Dimemsions
  Bạn chỉ cần quan tâm vào 3 đối tượng đó là xong.!!!
   
  Dat Nguyen and loveERP like this.

Share This Page