Donut chart in tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 12, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trong topic này sẽ hướng dẫn thực hiện Donut chart trong tableau, với những thao tác kèm theo bạn có thể biến Pie chart thành Donut chart một cách nhanh chóng

  Donut.png

  Các bước thực hiện
  Bước 1: thực hiện kéo thả các giá trị để tạo thành pie chart
  Donut 01.png

  Bước 2: kéo thả field Number of records vào là giá trị AVG
  Donut 02.png

  Bước 3: đều chỉnh Edit Axis -> uncheck include zero

  Donut 03.png

  Bước 4: Sau đó bạn format và đều chỉnh hide row axis

  donut 05.png

  Bước 5: Tiếp theo thực hiện
  Donut 06.png

  Bước 6: Lúc này bạn add region vào và cho hiển thị label của region

  Donut 08.png

  Bước 7: Sau đó bạn click chọn Axis record thứ 2 và đều chỉnh để hiển thị số liệu lên

  Donut 09.png

  Và bạn đã thực hiện được Donut chart từ pie chart. Bạn có thể tạo dữ liệu đơn giản như sau

  data.png

  Download Tableau Desktop tại đây
   
  tableau and tableau like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  [Thắc mắc] Về line chart Tableau Nov 25, 2017
  A New Way To Build Bullet Graphs Chart in Tableau Tableau Jul 28, 2017
  Dumbbell Chart in Tableau Tableau Jul 17, 2017
  How to make pace charts in Tableau Tableau Nov 17, 2016
  How to combine chart with table data Tableau Jul 29, 2016

Share This Page