Download Dynamics CRM 2013

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 11, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể download phiên bản Dynamics CRM 2013 tại đây

  Và should not even want to do that, the keys are:

  • Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2013 (5 CAL limit): NX77Y-BTBCV-JP3T3-8W7JH-94QJP
  • Microsoft Dynamics CRM Server 2013 (no CAL limit): CQWW3-TNXBF-HRQWC-CVTW9-M968H
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Download Microsoft Dynamics CRM Server 2015 Microsoft Dynamics 365 Nov 27, 2014
  Download and install Dynamics CRM Services Pack 1 Microsoft Dynamics 365 Jun 3, 2014
  Làm thế nào để download các file trên diễn đàn BSD Hướng dẫn góp ý cho diễn đàn May 16, 2014
  Download Dynamcs CRM SDK Microsoft Dynamics 365 May 11, 2014
  DocuSign for Dynamics 365 CRM Microsoft Dynamics 365 Sep 17, 2017

Share This Page