Drill Down and Up in a Hierarchy in Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 19, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách Drill Down và Drill Up dữ liệu trong worksheets và trên Dashboard.

  Drill Down và Drill Up trên Worksheet

  Bạn có một biểu đồ với field Date, bạn có thể drill down từ Year ->Quarter->Month->Day bằng cách click vào (+) để drill down và click vào (-) để drill up

  tableau drill up and drill down.png

  Drill Down và Drill Up trên Dashboard

  Trên Dashboard, bạn có thể Drill down và Drill up tương tự bằng cách click vào Field cần Drill và chọn (+) để drill down và (-) để drill up

  Drill down Category ->Subcategory

  tableau drill up and drill down1.png


  Drill up trở lại

  tableau drill up and drill down3.png


  Với các bước đơn giản các bạn có thể drill down và drill up dữ liệu của bạn một cách dễ dàng.

  Lưu ý: Dữ liệu có dang Date, Tableau sẽ tự tạo Hierarchy cho bạn, vì vậy với field dạng date bạn có thể drill down mà không cần tạo Hierarchy, còn những field dạng khác bạn cần tạo hierarchy để drill down.

  Chúc bạn thành công!!!
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Download Microsoft Dynamics CRM Server 2015 Dynamics 365 for Sale Nov 27, 2014
  Project – Work breakdown structure (Cấu trúc phân chia công việc) Finance and Operations Sep 20, 2014
  Download and install Dynamics CRM Services Pack 1 Dynamics 365 for Sale Jun 3, 2014
  Làm thế nào để download các file trên diễn đàn BSD Hướng dẫn góp ý cho diễn đàn May 16, 2014
  Download Dynamcs CRM SDK Dynamics 365 for Sale May 11, 2014

Share This Page