Dữ liệu vận hành của doanh nghiệp

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jan 22, 2017.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Trong thế giới của CNTT hiện nay chắc hẳn rằng không một chủ doanh nghiệp nào không biết đến dữ liệu hoạt động mà doanh nghiệp mình cần phải có, ít nhất là để ghi nhận lại các hoạt động, các mối làm ăn kinh doanh với đối tác của mình. Dữ liệu vận hành của doanh nghiệp lưu trữ toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp từ các hoạt động mua hàng, xuất nhập tồn kho, bán hàng, tài chính kế toán, sản xuất, các thông tin về các đối tác, khách hàng, nhân viên của doanh nghiệp hoặc ngay cả về các qui định và sự kiện trong kinh doanh của doanh nghiệp.

  Data.jpg

  Thu thập dữ liệu
  Việc thu thập dữ liệu ngày càng dễ dàng hơn với sự phát triển của hệ thống ERP đảm nhiệm hầu hết các vai trong vận hành bên trong nội bộ của doanh nghiệp như tài chính kế toán, sản xuất,...bán hàng, kinh doanh là hoạt động phức tạp với ẩn bên trong là rất nhiều các hoạt động về thương lượng với khác hàng và ngày nay đã được các nền tảng của CRM thu thập dữ liệu một cách triệt để nhất cho doanh nghiệp

  Trong quá trình vận hành doanh nghiệp, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm rất nhiều loại dữ liệu mà khả năng doanh nghiệp lại chưa có các phần mềm để tự ghi nhận các loại dữ liệu này, nhất là các dữ liệu phân tích, thống kê được doanh nghiệp mua từ các tổ chức cung cấp thống kế, nghiên cứu thị trường về nhằm phục vụ phân tích dữ liệu của doanh nghiệp, hoặc các khu vực vận hành của doanh nghiệp mà ERP và CRM chưa kịp hoặc chưa thể vươn cánh tay của mình tới để ghi nhận số liệu.

  Để tổ chức tốt hơn các dữ liệu đã được thu thập từ các ứng dụng quản trị và các dữ liệu từ các đối tác,... các doanh nghiệp ngày nay sử dụng Nhà kho dữ liệu mà bạn thường được biết tới như là Data Warehouse ở đó sẽ là nơi tập trung mọi loại dữ liệu nhằm phục vụ cho mục đích phân tích số liệu của các nhà quản trị doanh nghiệp.

  Trong thời đại ngày nay, việc thu thập dữ liệu không còn là bên trong khuôn khổ của doanh nghiệp, các dữ liệu thống kê mà doanh nghiệp mua về mà có thể dùng rất nhiều dịch vụ từ các hệ thống toàn cầu như Facebook, Google ở đó, bạn có được rất nhiều thông tin về hành vi, nhận xét, đánh giá của khách hàng của bạn với chính các sản phẩm mà bạn đang cung cấp cũng như đối thủ của bạn đang cung cấp.

  Tính toàn vẹn của dữ liệu
  Đây là điềm mà làm cho các doanh nghiệp khá mất thời gian khi bạn chưa có một hệ thống phần mềm thống nhất và nhất quán xuyên suốt quá trình vận hành. Sự chắp nối các phần mềm tạo ra các loại dữ liệu mà chúng không thể kết nối với nhau, bạn sẽ rất mất thời gian để giải quyết tính toàn vẹn dữ liệu thông qua một hoặc nhiều các phần mềm quản lý được áp dụng vào cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn.

  Dữ liệu sạch
  Dữ liệu sạch sẽ giúp cho bạn làm việc chính xác hơn, nhất là trong các hoạt động thống kê, phân tích và dự báo, sẽ là một sai lầm lớn nếu bạn đang làm việc với các dữ liệu vận hành của doanh nghiệp bạn mà không sạch, ở đó là dữ liệu không được thu thập một cách chính thống từ các phần mềm tin cậy, từ các phần mềm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, từ các phần mềm mà cung cấp và đảm bảo tính bảo mật của thông tin cao với hệ thống phần quyền người dùng tuyệt đối tin cậy và đáp ứng các yêu cầu, chính sách về bảo mật của doanh nghiệp và đáp ứng các yêu cầu về tích hợp dữ liệu của các giải pháp phần mềm đang vận hành trong doanh nghiệp của bạn cũng như các phần mềm của các đối tác.

  Phân tích dữ liệu
  Dữ liệu mang lại cho bạn rất nhiều ích lợi, trong đó dễ dàng nhận thấy nhất là nơi dùng để lưu trữ các hoạt động của doanh nghiệp nhằm truy xuất các dữ liệu này để làm việc trong tương lai, tiếp theo có thể là dùng để phân tích, thống kê nhằm cung cấp các báo cáo quản trị cho doanh nghiệp. Việc phân tích dữ liệu giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp tìm ra các chiến lược vận hành doanh nghiệp, các mục tiêu cần phát triển trong tương lai về sản phẩm, thị trường, khách hàng mà trong quá trình vận hành doanh nghiệp sẽ bộc lộ.

  Ngày nay, các cỗ máy thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu để ngày càng thông minh hơn, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu ngày càng cao của nhân loại cũng như các nhà quản trị doah nghiệp đã được các tập đoàn như Microsoft, IBM, Facebook, Google xây dựng và vận hành, với mong muốn trong tương lai không xa chúng ta sẽ có dữ liệu và các bản phân tích rất sâu sắc về mọi lĩnh vực mà tôi và bạn đang cần.
   
 2. Loading...


Share This Page