Đưa một chương trình lên menu trong Dynamics AX 2012

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by ivanthai, Mar 24, 2015.

 1. ivanthai

  ivanthai New Member

  Trong Dynamics AX để thực hiện đưa một chương trình lên menu thì bạn phải thực hiện 2 bước sau :
  Bước 1 : Khởi tạo Menu Item.
  AOT -> Menu Items.
  1.png
  Tùy vào từng loại chương trình mà bạn sẽ đưa vào từng mục thích hợp trong Menu Items.
  • Display : chỉ chứa các form.
  • Output : chỉ chứa các report.
  • Action : chỉ chứa các Job, class, query.
  Ví dụ : Đưa một form lên Menu Items.
  2.png

  Tạo một MenuItem trong mục Display.
  3.png

  Thiết lập thuộc tính cho MenuItem vừa tạo.
  4.png
  Lưu ý : Trong phần thiết lập Properties của MenuItem thì cần quan tâm đến 2 thuộc tính .
  • ObjectType : kiểu chương trình (Form/Report/Job/...).
  • Object : tên chương trình sẽ thực thi cho MenuItem này.
  5.png

  Chọn Save để lưu lại tất cả thiết lập.
  6.png
   
 2. Loading...


 3. ivanthai

  ivanthai New Member

  Bước 2 : Đưa MenuItem vừa tạo lên Menu.
  Trong phần Menu sẽ hiển thị 1 cây thư mục đã được tạo.
  Tại đây, bạn sẽ chọn vị trí để MenuItem hiển thị trên Menu.
  7.png

  Tạo một Submenu trong Menu đã được tạo sẵn.
  13.png

  Thiết lập thuộc tính cho Submenu.
  14.png

  Tạo MenuItem cho Submenu vừa tạo.
  15.png

  Thiết lập thuộc tính cho MenuItem vừa tạo.
  16.png

  Lưu ý : MenuItemType MenuItemName.
  12.png 18.png

  Lưu lại tất cả thiết lập.
  Thoát AX ra và vào lại.
  17.png

  Good Luck !
   
  Kid1412 likes this.

Share This Page