Dynamics AX dành cho tài chính kế toán

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Phu Ton, Jan 12, 2015.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Dynamics AX tài chính kế toán

  Nâng cao các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, với một nền tảng công nghệ tài chính kế toán. Giải pháp Dynamics AX có thể giúp doanh nghiệp đạt được các yêu cầu quản trị phức tạp về tài chính kế toán doanh nghiệp. Dynamics AX được áp dụng cho các tập đoàn đa quốc gia, đa tiền tệ

  Dynamics AX tích hợp chặt chẽ với tất cả các phân hệ hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp: mua hàng, bán hàng, kho, dự án,… giúp doanh nghiệp quản lý tập trung và truy xuất thông tin nhanh nhất.

  dynamics AX finance.jpg
  Sơ đồ cấu trúc mô hình quản lý tập đoàn trên Dynamics AX

  Các tính năng của giải pháp Dynamics AX tài chính kế toán
  • Quản trị tổng hợp không giới hạn các công ty thành viên, tiền tệ
  • Kế hoạch ngân sách, quản trị cho từng phòng ban cụ thể
  • Không giới hạn quản lý tài khoản ngân hàng
  • Kế toán phải thu quản trị vòng tròn nghiệp vụ: hóa đơn, thu tiền, hoạt động tiền mặt
  • Kế toán phải trả với nhiều cách matched công nợ hóa đơn của nhà cung cấp
  • Quản lý cả vòng đời hoạt động của tài sản cố định trong doanh nghiệp
  • Hơp nhất báo cáo tài chính, theo mô hình tập đoàn
  • Công cụ làm báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp tự xây dựng các báo cáo phục vụ mục đích quản trị cho từng hoạt động cụ thể của doanh nghiệp
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  DocuSign for Dynamics 365 CRM Microsoft Dynamics 365 Sep 17, 2017
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 Sep 1, 2017
  Understanding Leads in Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 Sep 1, 2017
  Understanding Opportunities in Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 Aug 29, 2017
  Top 10 Tutorial videos on Dynamics 365 CRM Microsoft Dynamics 365 Aug 17, 2017

Share This Page