1. Microsoft Dynamics CRM

Dynamics AX thành công với chuyên ngành xây dựng

Discussion in 'Bất động sản' started by bsdinsight, Aug 18, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  AMEC là một tập đoàn xây dựng toàn cầu tập trung và xây dựng các công trình cho ngành dầu khí, gas, khai thác khoán sản và năng lượng. Với trụ sở chính đặt ở Anh và có hơn 400 văn phòng ở 40 quốc gia khác nhau và được vận hành với hơn 30,000 nhân viên trên toàn cầu.

  AMEC sử dụng rất nhiều công nghệ của Microsoft gồm Windows Server, Sharepoint, Lync, và Dynamics AX và Russ Harker, MDAX Program Advisor đã nói, “With each implementation we achieve better decision making and greater cost savings – AX just ties us together so much tighter as one company.”

  Video sau đây sẽ trình bày chi tiết hơn về sự thành công của Dynamics AX ở tập đoàn chuyên ngành xây dựng AMEC

   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Feb 12, 2018
  Microsoft Dynamics 365 for Retail Dynamics 365 for Retail Feb 11, 2018
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018
  DocuSign for Dynamics 365 CRM Dynamics 365 for Sale Sep 17, 2017
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 for Sale Sep 1, 2017

Share This Page