Dynamics CRM 2015 Resource

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, Nov 28, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Email templates.png
  Với Dynamics CRM 2015, bạn rất dễ dàng lựa chọn các template email để gởi cho khách hàng thân thương của bạn

  Dynamics CRM 2015 như một bước tiến dài về giải pháp quản trị mối quan hệ khách hàng mà Microsoft mang lại cho nhà quản trị.
  1. Dễ dàng sử dụng hơn.
  2. Phát triển và cung cấp các công nghệ tích hợp mạnh mẻ hơn.
  3. Cung cấp các tính năng mạnh mẻ hơn nhiều so với người tiền nhiệm Version 2013 như Email Template, Business Rule,...

  Các tài nguyên mà Microsoft cung cấp, chúng tôi tập trung tại topic này, và mong rằng đây là nguồn thông tin tốt cho các nhà quản trị mong muốn phát triển kinh doanh của mình.

  Server 2015 – http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45012

  CRM 2015 SDK – http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44567

  Email Router – http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45017

  SharePoint List Part for CRM 2015 – http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45018

  Microsoft Dynamics CRM 2015 Report Authoring Extension –http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45013

  CRM 2015 Language packs – http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45014

  Outlook Client – http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45015
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Configuration MS Dynamics CRM 2015 For Outlook Add-in Improvements Microsoft Dynamics 365 Jul 10, 2015
  How to start with Fetch XML Reporting on Dynamics CRM 2015 Online Microsoft Dynamics 365 May 20, 2015
  How Many Companies Use Microsoft Dynamics ERP? Updated 2015 Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Mar 17, 2015
  Microsoft Việt Nam giới thiệu giải pháp Dynamics CRM 2015 Thông tin mới Dec 31, 2014
  Contracts in Microsoft Dynamics CRM 2015 Microsoft Dynamics 365 Dec 29, 2014

Share This Page