Dynamics CRM 2015 SDK Available

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Bin Tran, Oct 30, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Dynamics CRM 2015 SDK hiện đã được ra lò, đây là phiên bản 7.0.a bạn có thể download nó ở đây:

  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44567

  What’s New

  Sau khi download và run file .exe, mở file help và vào mục :What's new for developers các bạn có thể thấy danh sách các tính năng mới cho việc developers

  Với phiên bản này các bạn developer có thể tận dụng những cải tiến và tính năng mới sau:
  • Product catalog enhancements
  • Use hierarchical data
  • Apply hierarchical security models
  • Use calculated and rollup attributes created in Dynamics CRM
  • Write form scripts that interact with business process flows
  • Use field-level security with system entities
  • Create business rules instead of writing code
  • Add custom help content
  • Use two-factor authentication
  • New messages in the Organization web service
  • New messages in the Deployment web service
  • New entities
  • New privileges
  • New NuGet packages
  Để làm việc tốt với Dynamics CRM 2015 các bạn cần hiểu rõ những tính năng mới làm việc như thế nào, những điểm mạnh điểm yếu cho viêc develop..., do đó SDK là luôn cần thiết và hữu ích

  Dynamics CRM SDK là bộ tài liệu đầy đủ và tiện dụng, với hầu hết nội dung và và công cụ cần thiết để customize và phát triển Dynamics CRM
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Configuration MS Dynamics CRM 2015 For Outlook Add-in Improvements Microsoft Dynamics 365 Jul 10, 2015
  How to start with Fetch XML Reporting on Dynamics CRM 2015 Online Microsoft Dynamics 365 May 20, 2015
  How Many Companies Use Microsoft Dynamics ERP? Updated 2015 Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Mar 17, 2015
  Microsoft Việt Nam giới thiệu giải pháp Dynamics CRM 2015 Thông tin mới Dec 31, 2014
  Contracts in Microsoft Dynamics CRM 2015 Microsoft Dynamics 365 Dec 29, 2014

Share This Page