Dynamics CRM 2015 SDK Available

Discussion in 'Dynamics CRM' started by Bin Tran, Oct 30, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Dynamics CRM 2015 SDK hiện đã được ra lò, đây là phiên bản 7.0.a bạn có thể download nó ở đây:

  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44567

  What’s New

  Sau khi download và run file .exe, mở file help và vào mục :What's new for developers các bạn có thể thấy danh sách các tính năng mới cho việc developers

  Với phiên bản này các bạn developer có thể tận dụng những cải tiến và tính năng mới sau:
  • Product catalog enhancements
  • Use hierarchical data
  • Apply hierarchical security models
  • Use calculated and rollup attributes created in Dynamics CRM
  • Write form scripts that interact with business process flows
  • Use field-level security with system entities
  • Create business rules instead of writing code
  • Add custom help content
  • Use two-factor authentication
  • New messages in the Organization web service
  • New messages in the Deployment web service
  • New entities
  • New privileges
  • New NuGet packages
  Để làm việc tốt với Dynamics CRM 2015 các bạn cần hiểu rõ những tính năng mới làm việc như thế nào, những điểm mạnh điểm yếu cho viêc develop..., do đó SDK là luôn cần thiết và hữu ích

  Dynamics CRM SDK là bộ tài liệu đầy đủ và tiện dụng, với hầu hết nội dung và và công cụ cần thiết để customize và phát triển Dynamics CRM
   
 2. Loading...


Share This Page