Easy On Boarding - Phương pháp triển khai của QAD

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jul 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  EOB là phương pháp của QAD tập trung vào môi trương doanh nghiệp sản xuất và đặc biệt là các chuyên ngành mà QAD phát triển, và là thế mạnh của mình, cùng với việc QAD triển khai hệ thống ERP Cloud của mình - các phương pháp triển khai của QAD được tích lũy kinh nghiệm với gần 30 năm trên các tập đoàn đa quốc gia, đa ngành nghề

  Easy-On-Boarding.jpg

  Phương pháp EOB cũng vấn bao gồm 5 giai đoạn như sau:
  1. Kế hoạch, tiền dự án.
  2. Phát triển giải pháp
  3. Kiểm nghiệm
  4. Triển khai
  5. Hỗ trợ sau vận hàng.
  Và đề tài này, theard này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển phương pháp của QAD cũng chỉ với mong muốn chúng ta cùng tìm kiếm giải pháp triển khai phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Onboarding your team with Hyper Tableau Jan 12, 2018

 3. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Site roll-out

  QAD hệ thống ERP dành cho các nhà sản xuất với quy mô toàn cầu, nên việc triển khai kế thừa được QAD phát triển trên phương pháp luận triển khai EOB rất tốt.

  Khi bạn cần triển khai thêm một site trên toàn cầu thì các tài liệu và quy trình roll-out ra rất nhanh trên nền tảng của một site đã thành công, tạo thành một sự nhất quán rất tốt cho chính các site trong tổng thể dự án, là một sức mạnh trong việc triển khai cho các site toàn cầu.

  Ở doanh nghiệp, họ sẽ tiếp cận một site hình mẫu, site này sẽ bao quát hết tất cả các nghiệp vụ của các site còn lại, với đặc thù vùng địa lý, cơ sở hạ tầng đáp ứng. rồi sau đó sẽ roll-out rất nhanh ra cho tất cả các nhà máy còn lại.
   

Share This Page