Embed Charts into Forms in Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 27, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Trong Dynamics CRM, bạn có thể hình thấy đồ thị doanh thu của một khách hàng trong suốt 1 năm, hoặc 6 tháng qua khi bạn mở form Account, hoặc Contact đó lên - một đồ thị sẽ được đưa vào trong form hiển thị thông tin của Contact, hoặc Account đó.

  Hấp dẫn đó!!, rất ấn tượng.

  Rất đơn giản với Dynamics CRM, vẫn với các sub-grid mà bạn đang dùng, và kéo xuống cuối cùng, bạn sẽ thấy.

  FormChart1_dynamics_crm.png

  Và giờ bạn chỉ đơn giản là save form này lại - bạn sẽ có.

  FormChart2_dynamics_crm.png

  Enjoy it!!!
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  hetras: Increasing hotel revenue with embedded analytics Du lịch - Khách sạn Dec 3, 2017
  How to make pace charts in Tableau Tableau Nov 17, 2016
  Combining một line chart với pie charts trong Tableau Tableau Aug 12, 2015

Share This Page