Enterprise asset management - Asset hierarchy and structure

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Jun 22, 2016.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Asset hierarchy and structure
  1. Cấu trúc tài sản được tạo lập mặc định cho mỗi nhóm tài sản, những tài sản mới khởi tạo thuộc nhóm nào sẽ kế thừa cấu trúc của nhóm tài sản tương ứng.

  Xây dựng cấu trúc cho mỗi nhóm tài sản: vào module Enterprised asset management > setup > engineering asset type > structure designer

  upload_2016-6-22_11-45-36.png

  upload_2016-6-22_11-46-0.png

  Xem cấu trúc của tài sản mới khởi tạo (nó phụ thuộc theo cách thiết lập của mỗi nhóm): Enterprised asset management > common > engineering assets > engineering assets > structure designer.

  Cấu trúc dưới đây được mặc định theo cấu trúc thiết lập của nhóm tài sản MC PLASMA 1.2

  upload_2016-6-22_11-46-35.png

  2. Quản lý tài sản theo một cấu trúc phân cấp dựa theo cách thức tổ chức hoạt động của công ty

  Phân cấp tài sản theo cấu trúc hoạt động của công ty: nhằm quản lý thông tin về vị trí sử dụng tài sản, cho biết tài sản đang được quản lý và sử dụng ở phòng ban, nhà máy, công ty, tổng công ty nào.

  Thiết lập cấu trúc hierarchy vào module EAM > Common > Engineering asset hierachies > Engineering asset hierachies

  Vào view engineering asset hierarchy để tạo cấu trúc > design mode

  Chọn các hierarchy type để tạo các node phân cấp > kéo thả các tài sản (engineering asset) vào các node để xác định vị trí của tài sản.

  Có thể xem được thông tin chi tiết về tên, mã, cấu trúc của tài sản tại form này

  upload_2016-6-22_11-45-13.png
   
 2. Loading...


Share This Page