ERP cơ bản cho kế toán tài chính

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Jul 19, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Tài chính kế toán là một nguồn lực không thể thiếu trong doanh nghiệp, và cũng là đối tượng quản lý chủ chốt của một ERP.

  Có thể chính doanh nghiệp bạn, chính các nhà quản lý đồng tiền cho doanh nghiệp bạn sẽ có rất nhiều yêu cầu cho một ERP để đáp ứng hoạt động doanh nghiệp mình. Phải là dòng tiền hoạt động, dòng tiền đâu tư, dòng tiền tài chính một cách cụ thể rõ ràng, ngân sách, các quy trình phê duyệt ngay trên chính hệ thống ERP.

  Nhưng trên tất cả khi bạn nhìn nhận một các cơ bản đơn giản nhất thì một ERP dành cho tài chính kế toán phải đáp ứng được: công nợ phải thu, công nợ phải trả, tiền, ngân hàng, tài sản cố định, kế toán tổng hợp sổ sách kế toán.


  basic manufacturing erp.jpg
  1. Kế toán công nợ phải thu: ghi nhận các khoản công nợ phải thu với khách hàng, và quản lý chặt chẽ các khoản công nợ đó là yếu tố đầu tiên mà một ERP phải hoàn thành. Tạo thành một lịch sử giao dịch thanh toán với khách hàng có thể giúp doanh nghiệp hoạch định được nhiều nguồn lực liên quan: dòng tiền hoạt động, hoạch lại các chính sách bán hàng, chính sách tiếp thị....
  2. Kế toán công nợ phải trả: ghi nhận và quản lý các khoản công nợ phải trả với nhà cung cấp. ERP cần cung cấp chính xác các hoạt động này, các khoản nợ với nhà cung cấp là một khoản đầu tư tương đối lớn với chính doanh nghiệp bạn, một hoạch định rõ ràng, và quản lý chặt chẽ khoản công nợ này, đảm bảo rằng bạn đang có một dòng tiền khá là hay rồi đó.
  3. Tiền và ngân hàng: ai nói tiền mà không quan trọng thì em đấm phát chết luôn o_Oo_Oo_O, không cần phải bàn cải nữa. ERP cần phải có một sự liên kết chặt chẽ giữa tiền với các khoản phải thu, phải trả để tạo thành một vòng tròn khép kín nhất có thể, là trung tâm quỹ của doanh nghiệp.
  4. Tài sản cố định: ghi nhận được các hoạt động mua mới, khấu hao, thanh lý, sửa chửa lớn và sửa chửa nhỏ của tài sản. ERP có thể cung cấp nhiều hơn những gì mà tôi vừa liệt kê, nhưng cơ bản hãy đưa ra được như vậy đi nhé.
  5. Kế toán tổng hợp: tất cả các nghiệp vụ phải được tập trung tại đây, kế toán tổng hợp sẽ giúp doanh nghiệp ghi nhận các nghiệp vụ định khoản và ghi thành những quyển sổ kế toán bé bé xinh xinh.

  Hãy đơn giản hóa các hoạt động quản lý tài chính kế toán của bạn trước cái nhé.:p
   
  phamthanhnhan14 likes this.
 2. Loading...


Share This Page