ERP và accounts receivable - kế toán các khoản phải thu

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Jul 22, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Đối xứng với kế toán các khoản phải trả (AP accounts payable) trên ERP, doanh nghiệp có hoạt động kế toán các khoản phải thu (AR - Accounts receivable). Khi AR được quản lý tốt thì dòng tiền của doanh nghiệp mới thực sự trở nên mạnh mẽ hơn, AR thể hiện cho sức mạnh của dòng tiền thu.


  erp ar accounts receivable.png


  Trên các hệ thống kế toán, tập trung vào quản lý số dư và số phát sinh của đầu tài khoản công nợ khách hàng (131), thì trên ERP tập trung vào quản lý chi tiết theo các đối tượng cụ thể: khách hàng, hóa đơn công nợ, chứng từ thanh toán, chứng từ điều chỉnh... các quản lý mang tính chất chi tiết và quản trị hơn.

  Các hoạt động của AR trên ERP

  1. Kết hợp quản lý khách hàng
  2. Ghi nhận công nợ khách hàng
  3. Ghi nhận các khoản thu với khách hàng
  4. Quản lý hạn mức tín dụng khách hàng
  5. Thiết lập các vòng quay nợ
  6. Thiết lập các thư nhắc nợ
  7. Xóa nợ cho khách hàng
  8. Cấn trừ công nợ với khách hàng
  9. Quản lý công nợ
  10. Quản lý tuổi nợ
  11. Tích hợp quản lý bán hàng

  Ở thớt này, tập trung khai thác tất cả các tính năng AR của một ERP cần phải có, và giá trị mang lại cho doanh nghiệp.
   
  Last edited: Jul 22, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Accounts Receivable Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 11, 2017
  Collections in Accounts Receivable Microsoft Dynamics 365 Nov 18, 2014
  Accounts Payable Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Create a Payment in Accounts payable Microsoft Dynamics 365 Oct 14, 2014
  Create an Invoice in Accounts Payable Microsoft Dynamics 365 Oct 10, 2014

 3. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Quản lý thông tin khách hàng

  Trên ERP các thông tin khách hàng được quản lý tập trung tại AR accounts receivable. Từ các thông tin cơ bản cho đến các thông tin phân loại để phân tích, trên AR khách hàng thường được phân loại theo vị trí địa lý, loại hình giao dịch (trong nước, ngoài nước), mối quan hệ (nội bộ, hay khách hàng bên ngoài), .... tất cả phân loại này dựa vào tiêu chí quản lý của doanh nghiệp.

  Một số thông tin về tài chính cho khách hàng rất quan trọng mà các bạn cần phải quan tâm

  1. Phương thức thanh toán
  2. Hạn mức tín dụng: giúp doanh nghiệp quản lý hạn mức cho nợ đối với một khách hàng cụ thể, cho họ nợ trong một hạn mức cho phép mà thôi, trước khi có thể mua hàng từ doanh nghiệp của bạn, hoặc chí ít là cần một phê duyệt từ cấp trên trước khi bán hàng cho khách hàng quá nợ
  3. Thời gian nợ: các thông tin này giúp cho bạn quản lý được tuổi nợ, cũng như nhắc nợ và thu nợ.
  Những thông tin này được sử dụng xuyên suốt trong quá trình vận hành liên quan đến khách hàng trong hệ thống ERP.
   
 4. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Công nợ khách hàng

  Không gì quan trọng hơn là việc quản lý công nợ của ông khách hàng, quản lý các khoản nợ của chính doanh nghiệp mình. Công nợ được quản lý và thông tin vào mọi thời điểm trên ERP. Bạn có thể biết được chi tiết từng đối tượng khách hàng, từng nhóm khách hàng đang nợ doanh nghiệp, tuổi nợ của từng khách hàng, các hoạt động này rất cơ bản cho một ERP.
   

Share This Page