ERP và Business Intelligence (BI)

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jul 9, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  ERP giải pháp đã ôm trọn các hoạt động của doanh nghiệp từ kinh doanh, quản lý các đơn hàng cho khách hàng, kho, mua hàng cùng với việc quản lý chuỗi nhà cung ứng cho đến các hoạt động của kế toán tài chính như kế toán phải thu, kế toán phải trả, tài sản cố định, kế toán tổng hợp,... và ERP vẫn cung cấp cho các nhà quản trị rất nhiều, rất nhiều báo cáo quản trị.

  Vậy tại sao các nhà quản lại vẫn cần, và có thể nói là rất cần giải pháp Business Intelligence (như một giải pháp cung cấp các báo cáo và phân tích số liệu quản trị)

  ERP-BI.png

  Chúng ta hãy xem xét đến cái mong muốn rất thực tế này với giải pháp BI của các nhà quản trị.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Top 7 Business Intelligence Trends for Government for 2017 Tableau Oct 2, 2017
  Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 10, 2016
  Phương pháp tiếp cận Business Intelligence Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 28, 2015
  Triển khai Business Intelligence, các rào cản cần loại bỏ Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 25, 2015
  Business intelligence cuộc cách mạng công nghệ mới Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 17, 2015

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Về mặt nào đó, rất dễ phát hiện mục đích ERP và BI trong doanh nghiệp là khác nhau - ERP tập trung vào việc ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp, tổ chức quản lý việc vận hành trong doanh nghiệp sao cho đạt hiệu quả, và tối ưu nhất có thể có - trong khi đó BI lại sử dụng các dữ liệu của ERP này cùng với các dữ liệu mà bản thân BI gốp nhặt để cung cấp cho nhà quản trị đưa ra các quyết định hành động cho doanh nghiệp.

  Vậy ERP cũng cung cấp dữ liệu cho nhà quản trị cơ mà - đúng BI và ERP đều cung cấp dữ liệu cho nhà quản trị, nhưng
  • Dữ liệu BI cung cấp định hướng chính xác là phân tích hơn là dữ liệu định hướng hoạt động.
  • Một vấn đề nữa rất quan trọng là BI cung cấp cho nhà quản trị công cụ để tự bản thân họ phân tích dữ liệu (một BI chỉ cung cấp báo cáo, dữ liệu, dashboard thì vấn thiếu mất đi cái tinh túy nhất của BI, đó là phân tích, và khi đó, không thể gọi đó là một BI được, và chỉ là một hệ thống báo cáo quản trị mà thôi) và hoàn toàn không nhờ đến các IT, Programer,...Bản thân họ suy nghĩ, tìm tòi, khai thác các dữ liệu mà ERP và BI cung cấp để tìm cho mình cái quyết định, và sẽ là một quyết định tốt nếu không tự họ phân tích một cách kỹ lưỡng các trường hợp, và rủi ro có thể xảy ra.
  • Tính đơn giản - các ông quản trị cần những công cụ đơn giản, đơn giản đến tận cùng có thể để họ làm việc. Select * from customer where provice ="HCM" and Total_Amount > 80,000 $US,....là một thứ gì đó không thể, hoàn toàn không thể đối với nhà quản trị - và BI chuyển đổi điều này thành các thao tác máy tính đơn giản hơn, ngôn ngữ của người quản trị, và đảm bảo rằng các nhà quản trị có thể thực hiện được điều này thông qua hệ thống BI của mình.
  Giá trị của BI còn nằm ở vấn đề kỹ thuật của hệ thống mà chúng ta sẽ bàn ở bài sau.
   

Share This Page