ERP và phân tích ABC class

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Jul 7, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  ABC Class một hoạt động phân tích mức độ ảnh hưởng của sản phẩm đến tình hình kinh doanh trong doanh nghiệp. Xem xét sản phẩm nào có mức độ ảnh hưởng lớn đến doanh thu/ lợi nhuận (tùy theo góc nhìn phân tích của nhà quản trị)
  [​IMG]


  Trong các doanh nghiệp thường phân loại ra thành 3 loại: A, B, C. Được doanh nghiệp ấn định một tỷ lệ phần trăm ảnh hưởng tương xứng giửa số lượng và doanh thu. Các sản phẩm này có thể bán rất ít nhưng có thể mang lại lợi nhuận rất cao cho doanh nghiệp, việc phân tích này để định hướng được cho doanh nghiệp nên đầu tư và quản trị như thế nào cho doanh nghiệp mình mang lại lợi nhuận cao nhất có thể.

  Tôn tạm chia các nhóm này như sau:

  A: 10% số lượng bán, 65 % lợi nhuận mang lại
  B: 20% số lượng bán, 25% lợi nhuận mang lại
  C: 70% số lượng bán, 10% lợi nhuận mang lại

  Với một góc nhìn định nghĩa mức độ phân bố lợi nhuận như trên, thì chúng ta nên quản lý các sản phẩm thuộc nhóm A một cách cẩn trọng, có thể nói là không thể rời mắt khỏi em nó được. Nhóm B là nhóm quan trọng, nhóm C là nhóm mang rất ít lợi nhuận trong khi việc quản lý kho rất cao. Nhưng có một nhận định ngay rằng, nhóm C là nhóm không mang lại rủi ro cho doanh nghiệp, không phải là một nhân tố quyết định trong việc quản trị kho.

  Báo cáo doanh số trong năm

  [​IMG]
  Sau khi xếp hạng và phân loại A, B, C

  [​IMG]

  Một góc nhìn tổng hợp cho việc phân loại các sản phẩm theo nhóm A, B, C

  [​IMG]
   
 2. Loading...


Share This Page