ERP và quản lý sản xuất

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jul 19, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một trong những tính năng không thế thiếu của các nhà máy sản xuất đi cùng với ERP của mình đó là phân hệ quản lý sản xuất.

  erp productions.jpg

  ERP với module quản lý sản xuất như việc quản trị một dây chuyền công nghệ, với đủ các yêu cầu phát sinh để làm nên một ERP tên tuổi.
  1. Chuyên ngành - các doanh nghiệp sản xuất với muôn hình vạn trạng, nào là thực phẩm, nào là điện tử, vào là hàng tiêu dùng, nào là y khoa (y khoa con có cái khác nữa là sản xuất dụng cụ y khoa, và dược),...
  2. Kinh nghiệm trong ngành sản xuất sẽ là điều kiện rất quan trọng để đạt đến thành công trong triển khai cho doanh nghiệp và nó sẽ làm nên tên tuổi của ERP là ở đây.
  3. Các tính năng mà ERP cung cấp trong quản trị sản xuất như là kế hoạch sản xuất, yêu cầu nguyên vật liệu, qui trình sản xuất, quản lý phân xưởng sản xuất,...
  4. Dữ liệu, tần suất làm việc và tính bảo mật của các hoạt động và dữ liệu master của hệ thống.
  5. Khả năng tích hợp các hoạt động của module sản xuất với các module khác, và nhất là với module tài chính kế toán..
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Quản lý tài chính kế toán nghành bất động sản với Dynamics AX Bất động sản Jan 13, 2015
  Qui trình quản lý đặt hàng trong doanh nghiệp sản xuất Microsoft Dynamics 365 Nov 27, 2014
  Quản lý nhân tài, tài sản quý giá nhất trong doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp Oct 4, 2014
  EAM quản lý tài sản là gì vậy mẹ ơi? Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Jul 11, 2014
  Tính năng quan trọng của ERP cho doanh nghiệp sản xuất. Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Jul 7, 2014

 3. MH370

  MH370 Member

  Quản lý thông tin dữ liệu thông tin cho sản xuất là một công việc rất quan trọng, ở doanh nghiệp sản xuất thông tin nguyên vật liệu, semi, thành phẩm... luôn đi xuyên suốt trong tất cả các vòng đời của sản phẩm.
   

Share This Page