Export & Import packaged workbook in tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 12, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Với tableau desktop trong quá trình bạn đã được thực hiện xong và bạn muốn chia sẻ cho người khác, bạn có thể Export packaged workbook và sử dụng tableau reader để đọc file mà bạn đã Export ra.

  Trong trường hợp như bạn muốn ghép 2 file .twb thành một file , lúc này bạn dùng Export packaged và import vào gói kia.

  Import.png
   
  tableau likes this.
 2. Loading...


Share This Page