Field security trong Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, Jul 6, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Số liệu, và thông tin liên quan tới khách hàng, kinh doanh là rất nhạy cảm, và điều này được bảo mật một cách tuyệt đối với các nhân viên cùng cấp, hoặc ngay cả với cấp trên của bạn.

  Thông tin về họ tên đầy đủ, địa chỉ, các số điện thoại liên lạc, hoặc các phương thức liên lạc khác như Facebook,... đều phải được bảo mật một cách chặc chẽ, ngay cả với cấp trên của mình, và với nhân viên quản trị hệ thống.

  Dynamics CRM cung cấp cách thức quản trị, và bào mật thông tin của các đối tượng trong CRM tới từng trường dữ liệu - điều này có nghĩa là bạn có thể thiết lập bảo mật cho mọi thông tin mà bạn muốn như số điện thoại, địa chỉ .... của khách hàng của bạn..

  Bạn có thể thiết lập 3 cấp độ cho phép người xem (truy cập vào dữ liệu của ban) có thể xem được hay không, xem mà không được điều chỉnh và cuối cùng là có toàn quyền trên thông tin đó

  Hình sau đây cho bạn thấy việc bảo mật thông tin về số điện thoại di động của khách hàng mà người truy cập không có quyền, họ sẽ không truy cập được thông tin này.
  field security in dynamics crm1.png

  Hình sau đây cho bạn thấy là người truy cập thông tin này chỉ có thể xem (read only) thông tin về số điện thoại, và họ không có quyền chỉnh sửa số điện thoại này của bạn.
  field security in dynamics crm2.png

  Hình sau đây cho bạn thấy là người truy cập thông tin này có thể điều chỉnh số điện thoại của khách hàng mà bạn đang quản lý.
  field security in dynamics crm3.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics CRM 2015 Field Level Security New Features Dynamics 365 for Sale Dec 3, 2014
  How to set up Field Level Security in Dynamics CRM 2013 Dynamics 365 for Sale May 25, 2014
  How to filter a lookup field in Business Process flow (BPF) in Dynamics CRM Dynamics 365 for Sale Nov 6, 2016
  Adding a comment to a Field Tableau Aug 26, 2015
  Field Inspection Productivity Capabilities Công nghệ Dec 9, 2014

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Đôi khi, bạn cho phép người xem thông tin có thể thay đổi dữ liệu, nhưng bạn lại rất muốn audit nó (truy vết nó lại), tức là biết được ai đã thay đổi dữ liệu này của bạn, giá trị cũ như thế nào, giá trị mới của người thay đổi đó như thế nào, thời gian thay đổi,... và Dynamics CRM đã có tính năng Auditing History Data cho bạn từ phiên bản Dynamics CRM 2011
   
  DynamicsAX likes this.
 4. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Cách bạn thiết lập field security trong Dynamic CRM 2013, ví dụ bạn muốn thiết chỉ có sale manager mới thấy được số điện thoại của khách hàng, còn nhân viên sale không có quyền truy cập
  • Enable field security cho field mà bạn muốn thiết lập quyền truy cập
  upload_2014-8-9_13-45-38.png

  upload_2014-8-9_13-50-50.png
  • Thiết lập quyền truy cập cho nhân viên sale 01

  upload_2014-8-9_13-21-11.png

  • Tạo mới Field security profile cho user sale 01

  upload_2014-8-9_13-38-19.png

  upload_2014-8-9_13-39-31.png

  • Và thiết lập quyền truy cập cho user Sale manager 01 có quyền read

  upload_2014-8-9_13-55-50.png
   

  Attached Files:

 5. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Và kết quả truy cập

  sale 01
  upload_2014-8-9_14-6-59.png

  Sale manager 01

  upload_2014-8-9_14-8-35.png
   

  Attached Files:

  bsdinsight likes this.

Share This Page