FIFO Method in AX 2012

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 31, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Trong hoạt động kinh doanh, ắt hẳn doanh nghiệp cũng hoạch định chính sách xuất kho sao cho thuận tiện nhất và đạt hiệu quả kinh tế nhất.

  Một trong những phương pháp (PP) đó là FIFO (first in, first out) - Nhập trước xuất trước.

  Bài viết sau đây trình bày ứng dụng của PP FIFO trong việc xuất hàng bán

  Lưu ý, chỉ đề cập đến phương pháp xuất kho, không đề cập đến PP tính giá. Có nhiều doanh nghiệp, sử dụng PP xuất kho là FIFO, nhưng PP tính giá xuất kho là bình quân thời điểm.

  FIFO.png
   
  Phu Ton likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Payback Period (Payback Method) Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Calculation method on Fixed-price Finance and Operations Mar 18, 2015
  Moving Average - Costing Method in AX 2012 Finance and Operations Nov 4, 2014
  Costing Methods in AX 2012 Finance and Operations Nov 4, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Đầu tiên, bạn cần thiết lập các tính năng cơ bản trong Item Model Group

  Vào Inventory Management > Setup > Item model groups


  FIFO in AX2012.jpg

  Ở màn hình này ta quan tâm đến các field FIFO date-controlled, Backward from ship date và item sales reservation.

  Item sales reservation. Nghĩa tương tự như allocate hàng hóa, để dành hàng cho các Sales Order (SO). Chọn Automatic để hàng tự động bóc ra để sử dụng cho SO này.

  Sự kết hợp của FIFO date-controlled và Backward from ship date tạo ra các PP xuất kho khác nhau.

  FIFO in AX2012_2.jpg
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Ví dụ: Item 30101403 có thông tin tồn kho như sau:
  FIFO in AX2012_3.jpg
  Thực hiện SO bán 10 đv item, chọn Site A, warehouse 1.

  FIFO in AX2012_4.jpg

  Sau khi thực hiện, Picking list và Picking list registration xong, hệ thống đã để dành hàng cho SO này.

  Có thể vào upload_2014-10-31_10-23-1.png > Picking list registration Trong SO để xem danh sách các lô hàng bóc ra
  FIFO in AX2012_5.jpg

  Hoặc vào item để xem tồn kho.
  FIFO in AX2012_6.jpg
   
  Last edited by a moderator: Oct 31, 2014
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Rõ ràng hệ thống đã bóc các lô hàng có ngày nhập kho trước, để xuất trước. Với điều kiện các lô hàng này phải nằm trong site, warehouse tương ứng với site, warehouse chọn khi thực hiện SO.

  Sau đó, tiến hàng Packing slip SO này.

  Và hàng tồn kho đã giảm

  FIFO in AX2012_7.jpg

  Tiến hành Invoice để hoàn tất quy trình SO.

  Như vậy, việc lựa chọn các field trong Item model group, đã hỗ trợ hàng xuất ra kho theo PP FIFO.
   
  Last edited by a moderator: Nov 18, 2014
 6. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Dynamics AX có bao nhiêu phương pháp xuất hàng kiểu này vậy bạn? Mình còn phương pháp nào nữa không?
   
 7. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  @Phu Ton , Ngoài FIFO, còn có:
  • LIFO (nhập sau xuất trước)
  • FEFO (Hết hạn trước xuất trước)
  • Xuất kho theo số batch có số lượng từ nhỏ đến lớn.
   

Share This Page