Filtering in Tableau Desktop

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jun 30, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Tableau Desktop cung cấp cho business user nhiều cách khác nhau để Filter dữ liệu. Trong topic này BSD Solutions xin giới thiệu các cách thực hiện lọc trên Tableau Desktop

  Quick filters: tableau cho phép bạn add nhanh chóng filter hoặc chỉnh sửa lại filter bằng những thao tác đơn giản. Khi bạn bật nhanh bộ lọc sẽ xuất hiện hộp lọc nhỏ , từ đó bạn có thể nhanh chóng thực hiện lọc dữ liệu tại giao diện tableau desktop bạn đang làm việc hoặc đang anaylsis.
  • Thao tác kéo thả những filed bạn cần làm bộ lọc vào khung Filter như hình. và Click phải chuột vào filed -> chọn Show quick filter Filter01.png
  • Tùy chọn kiểu thể hiện Filter: Click vào drop-down menu trên bộ lọc, chọn các kiểu thể hiện, single value , checkbox, listbox, hoặc multiple value v.v.
  Filter03.png
  • Chức năng search value trong quick filter
  Filter04.png

  Select data to filter: đây là một tính năng hay có trong tableau desktop, bạn có thể lọc dữ liệu bằng cách chọn tiêu đề tại điểm sau đó chọn Keep only hoặc Exclude. Tính năng này làm thao tác của bạn thuận tiện trong lúc thao tác.
  Với tính năng này bạn có thể thao tác trên chart, crosstab, header v.v.v
  Filter05.png

  Datasource filters: Bạn có thể thực hiện filter tại datasource của bạn.

  Filter06.png

  Filter07.png

  Filter selected sheets: Khi bạn add filter bạn có thể sử dụng chức năng này để share filter giữa các sheet

  Filter08.png
   
  Last edited by a moderator: Jul 1, 2015
 2. Loading...


Share This Page