Filtering Multiple Dimensions Using Parameters in Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 18, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một bộ lọc dữ liệu sử dụng cho nhiều field trong Tableau. Trong một số trường hợp các bạn xây dựng một view hoặc dashboard phức tạp, bạn có thể phải xây dựng rất nhiều filter để lọc lấy dữ liệu bạn mong muốn, điều này có thể khiến bạn mất thời gian và khó tập trung vào nội dung chính. Để tránh điều này các bạn có thể xây dựng bộ lọc sử dụng cho nhiều field và bạn chỉ cần chọn một lần.

  Ví dụ: Bạn có một danh sách khách hàng. Bạn muốn lọc lấy các khách hàng thuộc một khu vực nào đó hoặc khách hàng mua những dòng sản phẩm nào đó, các bạn chỉ cần tạo một bộ lọc duy nhất mà bạn có thể chọn khu vực hoặc dòng sản phẩm.

  Tableau filter multi dimension4.png

  Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Bạn đã có một biểu đồ của khách hàng theo khu vực và dòng sản phẩm. Bạn tạo mới một Parameter tên Filter on dạng List và nhập tên khu vực và tên dòng sản phẩm

  Tableau filter multi dimension.png
  • Bước 2: Tạo một Calculated mới

  Tableau filter multi dimension1.png
  • Bước 3: Kéo Calculated vừa tạo vào Filter và lọc lấy giá trị Show.

  Tableau filter multi dimension2.png
  • Bước 4: Click vào Parameter, chọn Show Parameter Control

  Sau khi thực hiện các bước trên, các bạn đã có một biểu đồ danh sách khách hàng và bạn có thể lọc khách hàng theo khu vực hoặc theo dòng sản phẩm

  Tableau filter multi dimension3.png

  Chúc bạn thành công!!!
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Filtering in Tableau Desktop Tableau Jun 30, 2015
  Placing Multiple Measures on a Pie Chart Tableau Aug 26, 2015
  Adding Multiple Labels trong tableau Tableau Aug 17, 2015

Share This Page