Finance Dashboard với công cụ BI

Discussion in 'Hệ thống phân phối' started by tableau, Jun 13, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Giới thiệu 1 số mẫu dashboard tài chính cho ngành bán lẻ được thiết kế với công cụ Report Studio của Cognos BI
  1. Báo các báo cáo tài chính
  Gồm các báo cáo con:
  • Bảng cân đối kế toán
  • Kết quả hoạt động kinh doanh
  • Bảng lưu chuyển tiền tệ
  Tính hữu dụng của báo cáo
  • So sánh các chỉ số tài chính trong 4 năm gần nhất, 4 quí gần nhất.
  • Phân tích biến động dữ liệu giữa các cột mốc thời gian.
  • Cung cấp các thông tin tài chính minh bạch.
  IBM cognos_Dashboard Finance1.png
   
  tableau and tableau like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Feb 12, 2018
  KPI cho tài chính doanh nghiệp - Finance KPI Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Jan 27, 2015
  What makes a strong finance chief? Quản trị doanh nghiệp Nov 8, 2014
  The Big Book of Dashboards Tableau Oct 9, 2017
  Tableau 10.4 - Dashboard Spacing Tableau Jul 25, 2017

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  2. Dashboard
  Dashboard Balance & Profit

  • Phân tích các chỉ số ROA, ROI, chỉ số thanh khoản giữa thực tế và kế hoạch
  • Biến động doanh thu, chi phí thực tế và kế hoạch trong năm
  • So sánh doanh thu, chi phí thực tế và kế hoạch trong năm
  IBM cognos_Dashboard Finance2.png

  Dashboard Cash Flow

  • Phân tích lượng tổng thu & tổng chi, chi tiết các tài khoản thu, chi trong năm
  • Phân tích dòng tiền hoạt động doanh nghiệp, chi tiết dòng tiền
  IBM cognos_Dashboard Finance4.png

  Dashboard Expense Analysis
  • So sánh các chi phí của doanh nghiệp trong năm hiện tại so với năm trước, mức chênh lệch thay đổi, xu hướng thay đổi và đánh dấu cảnh báo.
  • So sánh chi phí thực tế và kế hoạch.
  • So sánh doanh thu và chi phí theo từng tháng, phân tích xu hướng biến động doanh thu, chi phí.
  • So sánh mức biến động của lợi nhuận của năm này và năm trước.
  IBM cognos_Dashboard Finance5.png

  Dashboard AR&AP

  • Phân tích số tiền doanh nghiệp nợ nhà cung cấp đã quá hạn và số nhà cung cấp mà doanh nghiệp nợ quá hạn chia theo nhóm ngày
  • Phân tích số tiền khách hàng nợ quá hạn và số khách hàng nợ quá hạn theo từng nhóm ngày
  • Top 10 vendor mà doanh nghiệp nợ tiền hàng cung cấp và số tiền nợ.
  • Top 10 khách hàng nợ daonh nghiệp và số tiền nợ
  • Tỷ lệ nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu
  IBM cognos_Dashboard Finance6.png

   
  Last edited by a moderator: Jun 13, 2014
  tableau, tableau and tableau like this.

Share This Page