Financial Statement In Ax 2012

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Hiên Hoàng, Jun 23, 2016.

 1. Hiên Hoàng

  Hiên Hoàng New Member

  Hi all,
  Em muốn hỏi mọi người về tạo lập, sử dụng, import Financial Statement trong AX 2012. Ngoài ra cả phần Method of importing account statement (Journal - GL setup), ý nghĩa của nó là như thế nào ạ?
  Rất mong nhận được câu trả lời của mọi người.
  Em cảm ơn!
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  The Financial KPI Library: 68 Measures To Consider Tracking Quản trị doanh nghiệp Sep 10, 2017
  Microsoft Dynamics for Financial services Bảo hiểm Nov 28, 2014
  Microsoft Dynamics CRM for the Financial Advisor Bảo hiểm May 26, 2014
  Microsoft Dynamics CRM for the Financial Advisor Microsoft Dynamics 365 May 13, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

Share This Page