Fixed Asset - Value models

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Value models theo dõi các giá trị tài chính của TSCĐ theo nhiều mục đích khác nhau như là khấu hao theo kế toán, khấu hao theo thuế, đánh giá lại TSCĐ, thanh lý, nhượng bán...

  1. Vào Fixed assets > Setup > Value models
  Fixed Asset16.png

  2. Chọn New. Và nhập thông tin sau
  Fixed Asset17.png
  Tab General
  Depreciation

  Depreciation: Tài sản thuộc value model này có được khấu hao hay không
  Depreciation profile: Nhập Depreciation profile cho value model này
  Setup
  Posting layer : chọn loại posting. Nghiệp vụ FA ghi nhận lên Journal chỉ khi value model sử dụng posting layer giống như journal name. Ví dụ như Journal name chọn Posting layer là Tax, nếu value model chọn loạn current hoặc operation thì sẽ không ghi nhận được bút toán lên Journal. Chọn current, Operation, hoặc Tax.
  Fixed Asset18.png
  Derived value models: chọn một value mode khác để có thể copy transaction từ value này qua value khác. Hữu ích khi set up 1 value cho mục đích thuế, 1 value khác cho mục đích kế toán.
  Transaction type: chọn loại nghiệp vụ cho value models
  Derived depreciation books: copy nghiệp vụ từ depreciation book này qua depreciation book khác.
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Fixed Asset Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Reverse fixed asset transactions Microsoft Dynamics 365 Jun 4, 2016
  Fixed Asset - Posting profile Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Fixed Asset Group Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Depreciation Books Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014

 3. Yakuza

  Yakuza New Member

  Chào bạn cho mình hỏi : Phần này có thể áp dụng để trích khẩu hao của các tài sản dùng chung vào nhiều tài khoản tài khoản đầu sau khác nhau được không ?

  Ví dụ Nợ 641 /642
  Có 214
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Được nha. Bạn sử dung chức năng allocation của AX í.
   

Share This Page