Fixed-price project!

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Sep 17, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Fixed-price project được dùng trong các dự án làm cho khách hàng với một mức giá cố đinh.
  Ví dụ: Tôi đưa anh 1 tỷ đồng, anh xây cho tui căn nhà như thế này.
  Cách mà AX hỗ trợ quản lý dự án kiểu fixed-price này như thế nào?
  1. Tạo một dự án kiểu fixed-price
  2. Tạo một project contract & customer code
  3. Tạo các thỏa thuận giữa nhà cung cấp và khách hàng - billing rules
  4. Đối với dự án loại fixed-price thì chỉ có 1 loại nghiệp vụ được xuất hóa đơn là nghiệp vụ ghi nhận trong On-account và có type duy nhất là kiểu Milestones.
  5. Bạn có thể tạo từng billing rules line - các hạn mục & thời điểm hoàn thành & giá trị xuất hóa đơn cho hạn mục này.
  6. Trong các điều khoản hợp đồng có cho phép khách hàng trả bao nhiêu, còn giữ lại bao nhiêu sau khi dự án hoàn thành trả hết phần còn lại. Hệ thống hỗ trợ bạn tạo tự động bút toán dạng FEE. Sau khi dự án kết thức, bạn làm Create invoice cho khách hàng từ chức năng Request retained amount.
  7. AX còn cho phép bạn xuất hóa đơn cho nhiều khách hàng theo dạng Funding source, và xét tỉ lệ xuất cho từng khách hàng là bao nhiêu % theo Funding rules.
  8. Đối với trường hợp sử dụng xuất hóa đơn theo Billing ruels thì bạn phải Update Billing Status trước khi xuất được hóa đơn, đây là điều bắt buộc và chức năng mới trong AX2012R3. Khi xác định hạn mục hoàn thành thì phải có sự đồng ý của 2 bên. Bạn có thể có nhiều Billing rules, trong mỗi Billing Rules có nhiều billing line.
  9. Về chi phí thì bạn xuất Item, Hour, Expense , ở đây bạn sales-price không có giá trị, vì bạn không bill được các loại nghiệp vụ này trong Fix-price project nên Line property chỉ là Non-charge.
   
  Last edited by a moderator: Sep 24, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Introduction to accounting setup in fixed-price projects! Finance and Operations Oct 9, 2014
  Calculation method on Fixed-price Finance and Operations Mar 18, 2015
  Sự khác nhau giữa Fixed-price và Time & Material Finance and Operations Sep 18, 2014
  Six Steps to Megaproject Success Aconex Yesterday at 10:43 AM
  How Combining Cloud + Mobility With BIM Facilitates Cost Savings And Better Project Delivery Bất động sản Feb 14, 2018

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

Share This Page