Format Scale Numbers

Discussion in 'Tableau' started by tableau, May 11, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Để Format Scale Number của Axis trong Tableau bạn cần thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Click chuột phải vào Axis và chọn Format.

  upload_2017-5-11_15-33-12.png

  Bước 2:
  Sau khi chọn format có các thông tin trong Numbers như sau:

  - Automatic: Tableau tự động chọn kiểu thể hiện phù hợp với dữ liệu hiện có.
  - Number(standard): Số (theo tiêu chuẩn)
  upload_2017-5-11_15-33-51.png


  - Number (Custom): Số theo tùy chỉnh như sau

  upload_2017-5-11_15-34-5.png

  +Decimal place: Số chữ số thập phân.
  +Negative values: Cách hiển thị giá trị âm

  upload_2017-5-11_15-34-38.png

  +Units: Lựa chọn đơn vị hiển thị: Thousands (K), Million (M), …
  upload_2017-5-11_15-34-58.png

  + Prefit/Suffit: Thêm giá trị ở đầu/cuối.

  +Include thousands separators: dấu phẩy cho số liệu trên ngàn.

  - Currency (Standard): Đơn vị tiền tệ( chuẩn)

  - Currency (Custom): Đơn vị tiền tệ tùy chỉnh (tương tự như Number (Custom))

  upload_2017-5-11_15-35-16.png

  - Scientyfic: đơn vị e (8.00e+05)

  - Percentage: Phần trăm.

  - Custom: Format theo cách như bạn mong muốn

  (Link một số dạng custom: https://support.office.com/en-us/article/Number-format-codes-5026bbd6-04bc-48cd-bf33-80f18b4eae68 )

  upload_2017-5-11_15-35-34.png

  Chúc các bạn thành công!
   
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

Share This Page