Format Scale Numbers

Discussion in 'Tableau' started by tableau, May 11, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Để Format Scale Number của Axis trong Tableau bạn cần thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Click chuột phải vào Axis và chọn Format.

  upload_2017-5-11_15-33-12.png

  Bước 2:
  Sau khi chọn format có các thông tin trong Numbers như sau:

  - Automatic: Tableau tự động chọn kiểu thể hiện phù hợp với dữ liệu hiện có.
  - Number(standard): Số (theo tiêu chuẩn)
  upload_2017-5-11_15-33-51.png


  - Number (Custom): Số theo tùy chỉnh như sau

  upload_2017-5-11_15-34-5.png

  +Decimal place: Số chữ số thập phân.
  +Negative values: Cách hiển thị giá trị âm

  upload_2017-5-11_15-34-38.png

  +Units: Lựa chọn đơn vị hiển thị: Thousands (K), Million (M), …
  upload_2017-5-11_15-34-58.png

  + Prefit/Suffit: Thêm giá trị ở đầu/cuối.

  +Include thousands separators: dấu phẩy cho số liệu trên ngàn.

  - Currency (Standard): Đơn vị tiền tệ( chuẩn)

  - Currency (Custom): Đơn vị tiền tệ tùy chỉnh (tương tự như Number (Custom))

  upload_2017-5-11_15-35-16.png

  - Scientyfic: đơn vị e (8.00e+05)

  - Percentage: Phần trăm.

  - Custom: Format theo cách như bạn mong muốn

  (Link một số dạng custom: https://support.office.com/en-us/article/Number-format-codes-5026bbd6-04bc-48cd-bf33-80f18b4eae68 )

  upload_2017-5-11_15-35-34.png

  Chúc các bạn thành công!
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  How to change data format Tableau Nov 15, 2016
  Formatting Numbers and Dates in Tableau Tableau Aug 19, 2015
  Copy format cho giữa các worksheet trong tableau Tableau Aug 18, 2015
  Tableau Conditional Formating Tooltip Tableau Aug 14, 2015
  Product Information Management Dynamics AX Aug 23, 2014

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

Share This Page