Formatting Numbers and Dates in Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 19, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết sẽ hướng dẫn bạn chức năng Format lại các số dạng numbers hay dạng date phù hợp với mong muốn của ban.
  Trường hợp bạn có một chart giống bên dưới:
  tableau_format1.png

  Phần 1. Format numbers (format cho giá trị Sales)
  Bước 1: Nhấn phải tại Sales >>> format
  tableau_format2.png
  hay tại trong Measures >>> Default Properties >> Number Format

  tableau_format3.png

  Bước 2: Tại Number bạn chọn dạng số mà bạn muốn Format
  tableau_format4.png
  -Currency (Standard): Là dạng tiền tệ sẽ thêm dấu kí hiệu vào, bạn có thể chọn dạng tiền đã được hỗ trợ trong hệ thống.
  tableau_format5.png
  - Ngoài ra còn có nhiều dạng Fromart số khác nhau cho phép bạn tùy chọn.
  Phần 2: Format date
  Bước 1. Nhấn phải tại Order date >> Format

  tableau_format6.png

  Bước 2: Bạn chọn dạng định dang ngày mà bạn thấy phù hợp, nếu muốn bạn có thể chọn Custom để tạo dạng.
  tableau_format7.png

  Bước 3: Ngoài ra, bạn có thể chọn tại columns Order date nhấn phải >> More >> custom

  tableau_format8.png

  tableau_format9.png

  Chúc bạn thành công !
   
 2. Loading...


Share This Page