General Ledger Setup

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 10, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bài viết này hướng dẫn cách thiết lập dữ liệu cho phân hệ GL,bao gồm:
  1. Tạo Currency và Exchange Rate
  2. Tạo năm tài chính Fiscal year
  3. Tạo Date interval
  4. Tạo các Reason Code
  5. Tạo Financial dimension
  6. Thiết lập nguyên tắc phân bổ Allocation Rules
  7. Phương thức phân bổ Allocation Method
   
  Last edited by a moderator: Oct 15, 2014
  Thanh Tâm likes this.
 2. Loading...


 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  1. Tạo Currency
  Vào General Ledger -> Setup -> Currency -> Currencies
  Dynamics AX.jpg
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  2. Tạo kỳ tài chính
  Vào General Ledger -> Setup -> Fiscal Calendar
  upload_2014-10-15_17-9-39.png

  • End of fiscal year: Chọn ngày kết thúc năm tài chính
  • Fiscal year name: Nhập tên của năm tài chính. Mặc định là năm kế tiếp trong Fiscal calendar
  • Unit: Mặc định theo Fiscal calendar
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  3. Tạo Date Interval
  • Mục đích: Tạo Date Interval nhằm mục đích phục vụ cho việc chạy các báo cáo được nhanh hơn.
  • Ví dụ: Tạo Date Interval có mã là NOV14 = range 1/11/2014 - 30/11/2014. Thì khi chạy Trial balance tháng 11, bạn chỉ cần chọn Date interval là NOV14 thay vì phải chọn lại ngày From và To.
  • Cách tạo: vào General Ledger -> Setup -> Period -> Date Interval
  upload_2014-11-3_11-39-51.png
   
 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  4. Tạo Reason Code
  • Mục đích: nhằm mục đích chú thích nguyên nhân thực hiện bút toán
  • Các tạo: Vào General Ledger -> Setup -> Ledger Reasons
  upload_2014-11-3_11-56-21.png
   
  Last edited by a moderator: Dec 1, 2014
 7. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  5. Tạo Financial Dimension
  Trong AX, bạn có thể phân tích dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau dựa trên các Financial Dimension.
  Ví dụ: Bạn chi tiết tài khoản 64280000 là chi phí khác, sau đó gán cho nó Dimension là Cost Center 01 (Chi phí thuê xe), thì khi hạch toán bạn chọn 64280000-01. Như vậy, bạn có thể xem chi phí thuê xe là bao nhiêu theo từng tháng, từng quý, từng năm.
  Vào General Ledger -> Setup -> Financial Dimensions -> Financial Dimensions
  upload_2014-12-1_16-47-29.png
   

Share This Page