Giải pháp CRM cho doanh nghiệp

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jul 14, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  CRM - Customer Relationship Management, người anh em với ERP và là công cụ đắc lực cho nhà quản trị trong việc tìm hiểu khách hàng của mình, mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới, và mở rộng sản phẩm của mình nhưng đồng thời luôn luôn hài lòng khách hàng của mình đến mức cao nhất.

  crm-solutions.jpg
  Và chính vì thế, CRM sẽ hỗ trợ chính cho bạn ở các hoạt động chính sau
  1. Marketing
  2. Sale
  3. Customer Care
  Và trong khuôn khổ của diễn đàn, chúng ta sẽ trao đổi về các tính năng của giải pháp CRM để mang lại cho nhà quản trị những công cụ quản trị tốt nhất và doanh nghiệp sẽ có những lợi tức cao nhất từ các giải pháp quản trị doanh nghiệp.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Giải pháp ngành nông nghiệp Nông nghiệp Feb 6, 2018
  Giải pháp phát triển mía nguyên liệu trong thời gian tới của Thanh Hóa Nông nghiệp Jan 1, 2018
  2018, chọn giải pháp ERP cho doanh nghiệp Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Jan 1, 2018
  Các giải pháp ERP, CRM, BI trong thời 4.0 Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 21, 2017
  3 chiến lược triển khai giải pháp quản trị Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 18, 2017

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Marketing ở CRM, với việc các giải pháp tích hợp ngày càng mở rộng, CRM của doanh nghiệp sẽ tích hợp với các mạng xã hội, xây dựng và phát triển các cộng đồng, lắng nghe các thông điệp của cộng đồng về sản phẩm của doanh nghiệp của bạn từ việc yêu thích sản phẩm cho tới các phàn nàn của khách hàng, và từ đây là cơ sở để bạn hiểu hơn khách hàng của mình, họ mong muốn gì ở bạn mà tìm cách phục vụ khách hàng tốt hơn.

  Sẽ là một kênh tìm kiếm khách hàng mới, mang các thông điệp của doanh nghiệp đi tới cộng đồng, các vùng đất mới, các loại hình khách hàng mới, tìm kiếm các cơ hội phát triển thị trường mới, sản phẩm mới cho doanh nghiệp

  Mạng xã hội là kênh tuyển thông các sản phẩm, cũng như dịch vụ của bạn một cách nhanh nhất, và CRM sẽ là công cụ tiếp nối, hỗ trợ bạn thực thi việc này một cách tốt nhất, khoa học nhất, và hoàn chỉnh nhất.

  social-crm.png
   

Share This Page