1. Microsoft Dynamics CRM

Giải pháp lập kế hoạch chiến lược cho ngân hàng

Discussion in 'Bảo hiểm' started by Phu Ton, Nov 11, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Banking planing ke hoach chien luoc ngan hang.jpg

  Giải pháp lập kế hoạch chiến lược


  Việc lập kế hoạch trong quá trình vận hành doanh nghiệp rất quan trọng là điều không cần phải bàn cải. Quá trình lập kế hoạch giúp doanh nghiệp có được các mục tiêu phát triển rõ ràng, qua đó doanh nghiệp định hướng các chiến lược phát triển trong tương lai.
  Một vòng tròn của quá trình vận hành doanh nghiệp: kế hoạch - vận hành - điều hành - kiểm soát, lập kế hoạch là kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình vận hành doanh nghiệp. Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp cũng chính là quá trình thực hiện kế hoạch đề ra ban đầu.

  Các hoạt động giải pháp kế hoạch chiến lược cho Ngân hàng

  banking plan tm1.png

  Ngân hàng một doanh nghiệp có những hoạt động đặc thù so với các ngành nghề khác trên thị trường, nên quá trình lập kế hoạch cũng bám sát vào những hoạt động. Sự phức tạp trong quá trình vận hành đòi hỏi một giải pháp lập kế hoạch chuyên nghiệp và đáp ứng được yêu cầu quản trị đề ra của Ngân hàng. Các hoạt động của giải pháp kế hoạch chiến lược cho ngân hàng:
  1. Lợi nhuận: hoạt động của các ngân hàng thương mại là lợi nhuận (ngoài các ngân hàng có chức năng đặc biệt về các vấn đề an sinh xã hội). Hoạt động có thể được chia thành 3 nhóm chính
   • Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng: thu lãi cho vay, thu lãi chiết khấu, phí cho thuê tài chính, phí bảo lãnh…
   • Lợi nhuận từ dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: thu lãi tiền gửi, dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân quỹ…
   • Các hoạt động khác: Thu lãi góp vốn, mua cổ phần; thu về mua bán chứng khoán; thu về kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc đá quí; thu về nghiệp vụ uỷ thác, đại lý; thu dịch vụ tư vấn; thu kinh doanh bảo hiểm...
  2. Chi phí hoạt động
   • Chi phí về hoạt động huy động vốn
   • Chi phí về dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
   • Chi phí hoạt động khác
   • Các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp...
   • Lương nhân viên
  3. Hoạt động huy động vốn
  4. Hoạt động dự trữ
  5. Hoạt động cấp tín dụng: cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, cho thuê tài chính, các hoạt động khác
  6. Hoạt động đầu tư
  7. Các hoạt động liên quan đến kho bạc
  8. Kế hoạch về tài sản cố định
  9. Kế hoạch về nhân sự
  Ứng với từng hoạt động của ngân hàng thương mại, giải pháp cung cấp một hệ thống cho phép bạn đưa ra các kế hoạch, từ đó chiến lược cho tất cả các hoạt động của ngân hàng. Xây dựng nhiều kịch bản chiến lược cho hoạt động ngân hàng, giúp doanh nghiệp quản trị được rủi ro trong quá trình hoạt động.

  Các lợi ích giải pháp lập kế hoạch chiến lược TM1 cho Ngân hàng

  Với sự hỗ trợ đắc lực của giải pháp TM1 mang lại cho Ngân hàng rất nhiều lợi ích, tham khảo thêm giải pháp lập kế hoạch chiến lược TM1
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Giải pháp ngành nông nghiệp Nông nghiệp Feb 6, 2018
  Giải pháp phát triển mía nguyên liệu trong thời gian tới của Thanh Hóa Nông nghiệp Jan 1, 2018
  2018, chọn giải pháp ERP cho doanh nghiệp Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Jan 1, 2018
  Các giải pháp ERP, CRM, BI trong thời 4.0 Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 21, 2017
  3 chiến lược triển khai giải pháp quản trị Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 18, 2017

Share This Page