1. Microsoft Dynamics CRM

Giải pháp quản lý khách hàng ngành ngân hàng với Dynamics CRM

Discussion in 'Bảo hiểm' started by bsdinsight, Nov 5, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Microsoft Dynamics CRM, giải pháp quản trị quan hệ khách hàng nhằm hỗ trợ ngân hàng:
  1. Xây dựng môi trường làm việc cộng tác, chuyên nghiệp cho các nhân viên của ngân hàng và khách hàng và vận hành 24/7
  2. Công cụ giúp ngân hàng hiểu rõ khách hàng mình, nắm bắt nhu cầu của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ ngân hàng
  3. Nhanh chóng tổ chức, quản lý và mở rộng các hoạt động marketing nhằm tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới, và cho các sản phẩm mới.
  4. Công cụ tổ chức đội ngũ kinh doanh và giám sát các kế hoạch kinh doanh một cách chuyên nghiệp.
  5. Quản lý tập trung, và làm việc di động với các thiết bị hỗ trợ kinh doanh, và nâng cao cũng như chuyên nghiệp hóa dịch vụ khách hàng. Công cụ để qui trình hóa mọi hoạt động liên quan tới khách hàng
  6. Nền tảng cho việc nhanh chóng mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới cùng với việc phát triển các sản phẩm mới vào đúng khách hàng, thị trường của ngân hàng
  Dynamics_CRM_Dashboard.jpg


  Dynamics CRM cung cấp các tính năng sau đây nhằm hỗ trợ quản lý ngân hàng cho các nhà quản trị.
  1. Dễ dàng ghi nhân thông tin khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp) và tùy biến thông tin khách hàng cần ghi nhận đáp ứng nhu cầu quản trị của ngân hàng.
  2. Khả năng bảo mật trên thông tin của khách hàng, với việc xác lập quyền truy cập, sửa chữa, và xóa cho từng người dùng hoặc nhóm người dùng của hệ thống.
  3. Phân loại các khách hàng như VIP, khách hàng thu nhập cao, khách hàng rủi ro,...
  4. Công cụ đánh giá khách hàng dựa trên các thiết lập của người dùng, bao gồm khả năng cho vay, khả năng thanh toán tài chính dựa trên các tài sản của khách hàng như bất động sản, xe, sổ tiết kiệm và % giá trị của các tài sản này.
  5. Đánh giá trùng lắp thông tin, và khả năng xây dựng các qui định xử lý trùng lắp thông tin như cho phép, không cho phép, hoặc chờ duyệt việc cập nhật các khách hàng với việc trùng lắp thông tin.
  6. Khả năng tích hợp với các core-banking như T24 hoặc Oracle Flexcube để tạo mới và cập nhật thông tin khách hàng cho core-banking và cập nhật số dư, hoặc các nghiệp vụ cho CRM
  7. Cập nhật số dư tức thời với core-banking nhằm hỗ trợ nhân viên kinh doanh có được thông tin mới nhất của khách hàng tại mọi thời điểm.
  8. Xây dựng và quản lý các qui trình làm việc với khách hàng, và với Dynamics CRM, bạn có thể xây dựng không giới hạn các qui trình làm việc này, và khả năng chuyển đối các qui trình làm việc cho phù hợp với các tối tượng khách hàng, hoặc hoạt động (ví dụ bán có thể có qui trình A cho khách hàng trong nước, và qui trình B cho khách hàng nước ngoài,...)
  9. Tích hợp với SMS, Call Center, Mạng xã hội, Email,... hỗ trợ xây dựng các hoạt động tự động hóa với khách hàng nhằm chuyên nghiệp hóa dịch vụ khách hàng của ngân hàng.
  10. Ghi nhận chữ ký mẫu của khách hàng.
  11. Cung cấp các báo cáo, dashboard quản trị nhằm giúp cho các nhà quản trị luôn có được mọi thông tin hoạt động của doanh nghiệp mình nhằm đưa ra các quyết định đúng cho ngân hàng.
  Một số các khách hàng tiêu biểu của Dynamics CRM cho ngành ngân hàng.
  1. Malayan Banking Berhad (Maybank)
  2. Citi Private Bank
  3. YapiKredi Bank
  4. Metro Bank
  5. ING Bank
  6. NatWest Bank
  Sơ đồ tích hợp giải pháp Dynamics CRM cho ngành ngân hàng
  Dynamics_CRM_9.jpg

  Download tài liệu giải pháp Dynamics CRM cho ngành ngân hàng tại đây

  Một số hình ảnh giao diện của Dynamics CRM cho ngành ngân hàng.
  Dynamics_CRM_Dashboard.jpg Contact_Dynamics_CRM.jpg Contact_Dynamics_CRM_1.jpg Contact_Dynamics_CRM_2.jpg Contact_Dynamics_CRM_3.jpg Contact_Dynamics_CRM_5.jpg Contact_Dynamics_CRM_6.jpg Contact_Dynamics_CRM_7.jpg
   
  Last edited: Nov 21, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Giải pháp ngành nông nghiệp Nông nghiệp Feb 6, 2018
  Giải pháp phát triển mía nguyên liệu trong thời gian tới của Thanh Hóa Nông nghiệp Jan 1, 2018
  2018, chọn giải pháp ERP cho doanh nghiệp Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Jan 1, 2018
  Các giải pháp ERP, CRM, BI trong thời 4.0 Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 21, 2017
  3 chiến lược triển khai giải pháp quản trị Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 18, 2017

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page