Giới thiệu giải pháp Tableau

Discussion in 'Tableau' started by bsdinsight, Nov 11, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tableau (NYSE: DATA) giải pháp phân tích số liệu hàng đầu thế giới, luôn luôn đứng vị trí số 1 trong những năm do Gartner đánh giá trong những năm gần đây (xem đánh giá năm 2015 tại đây). Tableau được Christian Chabot thành lập tháng 1/2003 với ý chí "Making data easy to see and understand is one of the great opportunities of our time" (bạn có thể tìm hiểu thêm về các leadership của Tableau tại đây)

  2600x1733-02.png

  Mục tiêu của Tableau rất đơn giản: "help people see and understand their data" - và Tableau đã phát triển giá trị cốt lõi của mình dựa trên:

  1- Trực quan (Visual) và Phân tích (Analytics)
  Đây là 2 tính năng trọng tâm của Tableau, rất dễ dàng các nhà quản trị có thể Visual các dữ liệu của mình, thay thế các con số trên báo cáo khô khan thành các biểu đồ giúp cho nhà quản trị dễ dàng nắm chiều hướng của các hoạt động của doanh nghiệp mình, nhất là đối với doanh thu, chi phí,..Chỉ với các thao tác kéo thả, bạn có thể xây dựng được các visual, phân tích và tổng hợp chúng thành các dashboard.

  Tableau kết nối đồng thời với nhiều dữ liệu khác nhau, tạo nên một trung tâm phân tích số liệu thông qua các phòng ban (kinh doanh, tài chính kế toán, nhân sự, kho), hoặc công ty thành viên của doanh nghiệp đồng thời dễ dàng chia sẻ các phân tích này với đồng nghiệp

  2- Khai thác (Discovery)
  Rất dễ dàng bạn xây dựng các kịch bản nhằm trả lời mọi câu hỏi của nhà quản trị đặt ra dạng như nếu như chi phí vận chuyển tăng lên 2% thì ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận và khi đó chỉ số lợi nhuận trên doanh thu ảnh hưởng như thế nào; cũng như tỉ giá tăng 3% thì ảnh hưởng thế nào đến nguyên vật liệu cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp.

  Tableau giúp cho nhà quản trị dễ dàng vận hành dữ liệu của doanh nghiệp cùng với các số liệu của ngành nghề giúp cho nhà quản trị nhanh chóng am hiểu thị trường, thấu hiểu khách hàng và sâu sắc với sản phẩm của mình


  3- Bản đồ

  Sử dụng phân tích số liệu hiển thị trên nền bản đồ địa lý giúp bạn rất dễ dàng nhận ra các chỉ tiêu phân tích trên bản đồ như doanh thu ở khu vực, tình hình tăng/giảm doanh thu của khu vực, độ phủ (coverage) của sản phẩm trên khu vực địa lý, ... Rất nhanh chóng Tableau cung cấp ngay cho nhà quản trị toàn bộ các thông tin quan trọng

  6- Mobility
  Tương thích với Andriod và iOS giúp các nhà quản trị luôn có được thông tin và khả năng phân tích số liệu mọi lúc mọi nơi

  7- Facebook, Twitter và mạng xã hội
  Trực tiếp phân tích các số liệu của các fan-page trên Faebook, các twitt của các Twitter cùng với các chi tiết thông tin của twitter, và với khả năng truy cập trực tiếp vào Google Analytics giúp cho nhà quản trị định hướng được thị trường, sâu sắc hơn với các tính năng của sản phẩm nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng tại từng thị trường

  8- Tích hợp với R
  Khả năng phân tích dữ liệu trên các hệ thống dữ liệu thống kê, đồng thời bạn có thể phát triển ngôn ngữ R với Tableau và với các thao tác kéo thả của visual và phân tích số liệu giúp cho bạn nhanh chóng có được rất nhiều góc nhìn khác nhau của các số liệu thống kê

  Tableau Desktop.png

  Tableau là kế nối nối nhà quản trị với dữ liệu, giúp nhà quản trị có thể đưa các ý tưởng quản trị của mình vào phân tích, vào số liệu nhằm tìm kiếm cơ hội cho các hoạt động kinh doanh của mình, nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa tài sản của doanh nghiệp mình

  Với Tableau, có dữ liệu là có các trực quan, là có phân tích nó tạo nên môi trường làm việc phân tích (analytics culture), và làm việc trên số liệu với các văn hóa đo lường - tôn chỉ làm việc của Tableau là "Help people see and understand their data" với định hướng "self -services" (tự khai phá cho nhà quản trị) và chúng ta có thể tóm lược các lợi ích của Tableau
  1. Các nhà quản trị luôn có trong tay chuỗi dữ liệu theo thời gian giúp họ dễ dàng nhận ra các sự đột biến và phương án ứng xử với các đột biến này. Đồng thời cũng là nền tảng để họ đưa ra các quyết định chính xác, đúng thời điểm
  2. Xây dựng môi trường làm việc cộng tác cho mọi thành viên từ các phòng ban của doanh nghiệp và dựa vào số liệu với văn hóa phân tích và đo lường chi tiết
  3. Ai cũng có thể xem (see), phân tích, và hiểu (understand) các số liệu của mình quản lý sẽ làm cho doanh nghiệp của bạn vận hành trong môi trường tối ưu nhất, đem lại hiệu quả làm việc cao nhất
  Tableau, một công cụ mà các nhà quản trị nên sở hữu!

  Bạn có thể
   
  linhnt likes this.
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Đây là năm thứ 4 mà Tableau nằm trong top dẫn đầu các giải pháp Business Intelligence do Gartner đánh giá.

  275847_0001.png

  Việc đánh giá các giải pháp Business Intelligence dựa trên các tiêu chí sau đây

  The Five Use Cases and 14 Critical Capabilities of a BI and Analytics Platform
  Vendors are assessed for their support of five main use cases:
  • Agile Centralized BI Provisioning. Supports an agile IT-enabled workflow — from data to centrally delivered and managed content — using the self-contained data management capabilities of the platform.
   Decentralized Analytics. Supports a workflow from data to self-service analytics.
  • Governed Data Discovery. Supports a workflow from data to self-service analytics, to systems-of-record, IT-managed content with governance, reusability and promotability.
  • Embedded BI. Supports a workflow from data to embedded BI content in a process or application.
  • Extranet Deployment. Supports a workflow similar to agile centralized BI provisioning for the external customer or, in the public sector, citizen access to analytic content.
  Vendors are also assessed according to the following 14 critical capabilities. Subcriteria for each are listed in Note 2 and detailed functionality requirements are included in a published RFP document (see "Toolkit: BI and Analytics Platform RFP" ). How well the platforms of our Magic Quadrant vendors support these critical capabilities is explored in greater detail in the forthcoming "Critical Capabilities for BI and Analytics Platforms" (to be published in 2Q16).

  Infrastructure
  1. BI Platform Administration. Capabilities that enable scaling the platform, optimizing performance and ensuring high availability and disaster recovery.
   Cloud BI. Platform-as-a-service and analytic-application-as-a-service capabilities for building, deploying and managing analytics and analytic applications in the cloud, based on data both in the cloud and on-premises.
  2. Security and User Administration. Capabilities that enable platform security, administering users, and auditing platform access and utilization.
  3. Data Source Connectivity. Capabilities that allow users to connect to the structured and unstructured data contained within various types of storage platforms, both on-premises and in the cloud.
  Data Management
  1. Governance and Metadata Management. Tools for enabling users to share the same systems-of-record semantic model and metadata. These should provide a robust and centralized way for administrators to search, capture, store, reuse and publish metadata objects, such as dimensions, hierarchies, measures, performance metrics/key performance indicators (KPIs) and report layout objects, parameters and so on. Administrators should have the ability to promote a business-user-defined data model to a system-of-record metadata object.
  2. Self-Contained Extraction, Transformation and Loading (ETL) and Data Storage. Platform capabilities for accessing, integrating, transforming and loading data into a self-contained storage layer, with the ability to index data and manage data loads and refresh scheduling.
  3. Self-Service Data Preparation. The drag-and-drop, user-driven data combination of different sources, and the creation of analytic models such as user-defined measures, sets, groups and hierarchies. Advanced capabilities include semantic autodiscovery, intelligent joins, intelligent profiling, hierarchy generation, data lineage and data blending on varied data sources, including multistructured data.
  Analysis and Content Creation
  1. Embedded Advanced Analytics. Enables users to easily access advanced analytics capabilities that are self-contained within the platform itself or available through the import and integration of externally developed models.
  2. Analytic Dashboards. The ability to create highly interactive dashboards and content, with visual exploration and embedded advanced and geospatial analytics, to be consumed by others.
  3. Interactive Visual Exploration. Enables the exploration of data via the manipulation of chart images, with the color, brightness, size, shape and motion of visual objects representing aspects of the dataset being analyzed. This includes an array of visualization options that go beyond those of pie, bar and line charts, to include heat and tree maps, geographic maps, scatter plots and other special-purpose visuals. These tools enable users to analyze the data by interacting directly with a visual representation of it.
  4. Mobile Exploration and Authoring. Enables organizations to develop and deliver content to mobile devices in a publishing and/or interactive mode, and takes advantage of mobile devices' native capabilities, such as touchscreen, camera, location awareness and natural-language query.
  Sharing of Findings
  1. Embedding Analytic Content. Capabilities including a software developer's kit with APIs and support for open standards for creating and modifying analytic content, visualizations and applications, embedding them into a business process, and/or an application or portal. These capabilities can reside outside the application (reusing the analytic infrastructure), but must be easily and seamlessly accessible from inside the application without forcing users to switch between systems. The capabilities for integrating BI and analytics with the application architecture will enable users to choose where in the business process the analytics should be embedded.
  2. Publishing Analytic Content. Capabilities that allow users to publish, deploy and operationalize analytic content through various output types and distribution methods, with support for content search, storytelling, scheduling and alerts.
  3. Collaboration and Social BI. Enables users to share and discuss information, analysis, analytic content and decisions via discussion threads, chat and annotations.
  Chi tiết https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2XXET8P&ct=160204&st=sb
   
 4. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Tiếp theo có thể cuộc chiến giải pháp phân tích dữ liệu chỉ là song mã
   
 5. Mình muốn download các dashboard về để xem bằng tableau reader cho rõ mà sao một số dashboard không cho down về bạn nhỉ?
   
 6. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn download ở đâu?
   
 7. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Những mẫu này chỉ dành để demo về khả năng làm việc của Tableau, do đó không download được.
   
 8. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Video giới thiệu Tableau

   
: Tableau

Share This Page