Google làm việc như thế nào?

Discussion in 'Công nghệ' started by Phu Ton, Feb 2, 2015.

  1. Phu Ton

    Phu Ton Well-Known Member Staff Member

    Xâm nhập vào hệ thống vận hành của cổ máy tìm kiếm lớn nhất thế giới hiện nay, luôn mang lại cho anh em công nghệ những trải nghiệm thú vi.

    Cuộc trò chuyện của người thiết kế mang lại cho nhiều thông tin bất ngờ về cổ máy tìm kiếm Google.

     
  2. Loading...


Share This Page