Hệ số biến đổi (Coefficient of variation)

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by tableau, May 25, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trong topic Đo lường rủi ro - lợi nhuận kỳ vọng và độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn đôi khi cho chúng ta những kết luận không chính xác khi so sánh rủi ro của hai dự án nếu chúng khác nhau về quy mô, ví dụ xem xét dự án A và B có ví dụ như sau

  Lợi nhuận kỳ vọng , E(R) : Dự án A = 0,08, Dự án B = 0,24
  Độ lệch chuẩn : Dự án A = 0,06, Dự án B = 0,08
  Hệ số biến đổi, CV: Dự án A = 0,75, Dự án B = 0,33

  Nếu nhìn vào độ lệch chuẩn chúng ta thấy rằng độ lệch chuẩn của B lớn A. Khi đó bạn sẽ đưa ra kết luận rằng dự án B rủi ro hơn dự án B. Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào độ lệch chuẩn có thể đưa ra kết luận như vậy, vấn đề ở đây chúng ta cần so sánh xem quy mô lợi nhuận kỳ vọng của hai dự án. Dự án B có độ lệch chuẩn là 8% trong khi dự án A có độ lệch chuẩn là 6%. nhưng lệch 8% của lợi nhuận kỳ vọng là 1000$ sẽ rất nhỏ so với lệch 6% của lợi nhuận kỳ vọng 1 triệu $. Để khắc phục tình trạng này người ta sử dụng hệ số biến đổi được định nghĩa như sau

  CV = Độ lệch chuẩn / E(R)
  Khi đó chúng ta sẽ có CV(A) = 0,06/0,08 = 0,75 trong khi dự án B có CV(B) = 0,08/0,24 = 0,33. Có thể nói dự án A có độ rủi ro cao hơn dự án B.

  Như vậy nói túm gọn lại rủi ro chính là sự sai biệt giữa lợi nhuận thực tế và lợi nhuận kỳ vọng. Để đo lường được rủi ro trước hết phải xác định được lợi nhuận kỳ vọng, độ lệch chuẩn. Ngoài ra cần lưu ý loại trừ sự ảnh hưởng của yếu tố quy mô, bằng cách sử dụng hệ số biến đổi CV, để so sánh mức độ rủi ro khác nhau khi quy mô lợi nhuận kỳ vọng khác nhau đáng kể như ví dụ trên.
   
 2. Loading...


Share This Page