Hệ thống quản lý của doanh nghiệp

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jan 24, 2017.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Hệ thống hay System được nhắc tới như là một trong 7 chữ S của mô hình quản trị 7S của McKinsey (gồm Structure, System, Style, Staff, Skill và Strategy) đã mang lại thành công cho rất nhiều nghiệp. System có thể hiểu đơn giản là toàn bộ hệ thống đang và sẽ vận hành cho doanh nghiệp của bạn bao gồm các qui trình, hệ thống giám sát, các qui định qui tắc của bạn đặt ra nhằm tạo sự vận hành thông suốt bên trong nội bộ của một bộ phận và giữa các bộ phận với nhau cũng như với các đối tác và khách hàng.

  system.jpg

  Phạm vi của System
  Hệ thống quản lý của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào độ lớn của doanh nghiệp và thường phụ thuộc vào:
  1. Số lượng các phòng ban của doanh nghiệp
  2. Số lượng các công ty thành viên của doanh nghiệp: bạn sẽ thấy ngay rằng các doanh nghiệp có nhiều đơn vị thành viên sẽ là phức tạp hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp chỉ có tồn tại trên một đơn vị
  3. Độ lớn của doanh nghiệp - với một doanh nghiệp ở bên trong một quốc gia sẽ có hệ thống quản lý đơn giản hơn một doanh nghiệp có mặt ở nhiều quốc gia khác nhau. Một doanh nghiệp cung cấp một ngành nghề sẽ có hệ thống quản lý đơn giản hơn các doanh nghiệp đa ngành nghề
  4. Thị trường và đối tượng khách hàng cũng như đối tác của doanh nghiệp: doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cho một đối tượng khách hàng nào đó sẽ dễ dàng quản lý hơn doanh nghiệp có nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, hoặc thị trường phát triển của doanh nghiệp khác nhau
  5. Mô hình quản lý của doanh nghiệp: mô hình kinh doanh của doanh nghiệp càng phức tạp thì buộc hệ thống quản lý của doanh nghiệp đó sẽ phức tạp hơn các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh đơn giản hơn. Nếu bạn sản xuất ra sản phẩm và đưa sản phẩm đi bán tới người tiêu dùng cuối cùng thì hệ thống quản lý của bạn sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với nếu bạn sản xuất ra sản phẩm và bạn sẽ bán lại cho các đại lý, để các đại lý này phân phối sản phẩm của bạn ra tới người tiêu dùng.
  Phạm vi của hệ thống sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp của bạn đang tồn tại ở đó, từ việc quản lý tài chính, thuế khóa cho tới luật phát của chính phủ đưa ra mà doanh nghiệp của bạn cần tuân theo.

  Xây dựng & phát triển hệ thống
  Để có một hệ thống chỉnh chu, hoạt động một cách trơn tru trong doanh nghiệp thì nó được xây dựng từ người đứng đầu của doanh nghiệp cùng với đội ngũ nhân sự của mình từ các qui trình một như qui trình mua hàng, qui trình mua hàng tập trung, qui trình đấu thầu, qui trình nhận hàng,... và các qui trình này luôn luôn được phát triển theo thời gian tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

  Để được khách quan hơn và tiếp thu các kiến thức nhằm giảm thiểu rủi ro tới mức cao nhất, các doanh nghiệp thường sử dụng các dịch vụ của các nhà tư vấn nhằm đánh giá, hoặc xây dựng cho mình các hệ thống quản lý nhằm đạt tới mức chặt chẽ nhất nhưng vẫn đảm bảo được tính tinh gọn của nó

  Khi doanh nghiệp của bạn phát triển nhất là thời gian gần đây bạn nghe nói đến việc M&A các công ty với nhau thì việc phát triển các hệ thống quản lý càng được các nhà quản trị coi trọng cho việc "Hậu M&A" làm thế nào đó để hệ thống quản lý không quá phức tạp cho các nhân sự của công ty cũ và công ty mới.

  Giám sát hệ thống quản lý
  Một hệ thống quản lý tự tốt tự nó sẽ đề đạt các yêu cầu giám sát trên chính bản thân nó, nhưng chắc chắn nó luôn cần được các nhà quản trị giám sát một cách chặt chẽ (một số doanh nghiệp họ có hẳn bộ phận Audit nội bộ mà có thể hiểu nôm na là giám sát nội bộ) nhằm yêu cầu tính tuân thủ của mọi thành viên trong doanh nghiệp với hệ thống quản lý này.

  Giám sát hệ thống quản lý còn có trách nhiệm rất quan trọng là tìm ra được các rủi ro trong quá trình vận hành hệ thống hiện tại nhằm tìm cách khắc phục hoặc phát triển hệ thống quản lý ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn.

  Hệ thống quản lý tiêu chuẩn
  Đã từ lâu, các tổ chức doanh nghiệp trên thế giới đã tạo ra các hệ thống quản lý (như ISO) nhằm tiêu chuẩn hóa các hệ thống quản lý cho từng mô hình doanh nghiệp khác nhau, giúp cho doanh nghiệp từng bước nâng cao hệ thống quản lý của mình, và cũng là một trong các tiêu chuẩn đánh giá việc quản trị của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thương mại của mình.

  Và như các bạn thấy đó, chúng ra có rất nhiều các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO như tiêu chuẩn về sạch sẽ, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường,.. nhằm hướng doanh nghiệp ngày càng phát triển, và hoản thiện hơn.

  Giải pháp CNTT cho hệ thống quản lý
  Với sự phát triển của CNTT thì các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp đã trở thành công cụ đắc lực cho các nhà lãnh đạo trong quá trình xây dựng, chuẩn hóa và phát triển hệ thống quản lý của doanh nghiệp mình, đồng thời nó mang lại rất nhiều lợi tích cho họ trong quá trình vận hành hệ thống:
  • Phần mềm ERP: đây là phần mềm tốt nhất cho việc việc xây dựng, giám sát và phát triển các hệ thống quản lý của doanh nghiệp bạn - nó thường bao gồm các phân hệ Mua hàng, Kho, Bán hàng, Kế toán phải thu, kế toán tổng hợp, kế toán phát trả, kế toán tài sản cố định, sản xuất và các module này liên kết chặc chẽ với nhau, tạo nên một môi trường làm việc cộng tác, số hóa cho tất cả các phỏng ban trong doanh nghiệp của bạn.
  • Phần mềm CRM: đây là phần mềm dành riêng cho việc xây dựng và phát triển hệ thống quản lý khách hàng của doanh nghiệp bạn dựa trên các mối quan hệ. Phần mềm CRM sẽ là công cụ nhằm giúp cho bạn tương tác nhiều hơn với khách hàng của mình thông qua các hoạt động về Marketing, Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng
  • Phần mềm Business Intelligence: đây là phần mềm nhằm giúp cho bạn phân tích các số liệu hoạt động của doanh nghiệp (cụ thể là các hoạt động được ghi nhận ở phần mềm ERP và CRM đã nói ở trên) nhằm giúp cho nhà lãnh đạo tìm ra được các phương pháp tối ưu hơn nữa để phát triển doanh nghiệp.
   
 2. Loading...


Share This Page