Hỏi cách Fix lỗi không làm được map trên tableau

Discussion in 'Tableau' started by Đặng Mạnh Hùng, May 24, 2017.

 1. Khi em vào Tableau thì không kéo thả dữ liệu để tạo thành map được.Và nó bị lỗi như trong hình.File data của tableau bị lỗi 2 mục.E thử xóa đi cài lại,cài lại cả win mà vẫn không được ạ.MỌi người cho e hỏi cách fix lỗi như thế nào với ạ!.Em cám ơn!
   

  Attached Files:

  • 1.JPG
   1.JPG
   File size:
   22.7 KB
   Views:
   29
  • 2.JPG
   2.JPG
   File size:
   77 KB
   Views:
   31
  • 3.JPG
   3.JPG
   File size:
   17.9 KB
   Views:
   28
  • 4.JPG
   4.JPG
   File size:
   86.5 KB
   Views:
   30
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Hi Bạn
  Bạn vui lòng post datasource hoặc workbook của bạn để BSD xem chi tiết được không ạ?
  Nhìn vào hình thì chưa xác định được lỗi do đâu.
  Với 2 mục mà bạn nói, khi cài Tableau là định dạng đó chứ không có lỗi nhé. (Hình bên dưới)
  1.png
   
 4. workbook e làm là 3 cái mà khi down tableau về nó hiện sẵn ạ(ảnh ở dưới).
  Lỗi ở đây là không có quyền truy cập được 2 file GEOCODING.fbd với Geographicsearch.gdb ý ạ.
   

  Attached Files:

 5. Em làm workbook như trong hình.Cái này down Tableau về n có sẵn.Cứ mở ra là n hiện lỗi không xem được ạ.
  Lỗi ở đây là không có quyền truy cập vào 2 file GEOCODING.fdb và GeographicSearch.gdb
   

  Attached Files:

 6. tableau

  tableau Well-Known Member

  Chào bạn,

  Bạn dùng đoạn code này chạy trong môi trường PowerShell nhé.
  1. Dùng lệnh Window +R
  2. Search 'PowerShell'
  3. Nhập đoạn code này vào
  $tableauStuff = "$env:temp\TableauTemp"
  Get-ChildItem -Path $tableauStuff -Recurse -Force -ea 0 |
  Measure-Object -Property Length -Sum |
  ForEach-Object {
  $sum = $_.Sum / 1MB
  "$tableauStuff is {0:N2} MB" -f $sum
  }
   

Share This Page