[Hỏi] Cách gom nhiều loại chart vào một worksheet?

Discussion in 'Tableau' started by Squall, Sep 29, 2015.

 1. Squall

  Squall New Member

  Ví dụ tôi cần 1 biểu đồ line thống kê số liệu bán hàng theo các ngày trong tháng và có dòng line tính số bình quân trong cả tháng đang chọn. Phần này Tableau có thể làm được, nhưng tôi cần thể hiện thêm vào biểu đồ này 1 dòng line bình quân của tháng trước đó, và tỷ lệ % tăng/giảm của số liệu bình quân tháng đang chọn so với tháng trước đó thì tôi sử dụng chức năng nào của Tableau để làm được việc này?
   
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Dear anh/chị
  Để làm được như mong muốn thì phải sử dụng các phép tính toán mới có thể đáp ứng được yêu cầu trên. Ví dụ hiện tại biểu đồ như hình bên dưới thể hiện Sales trong tháng 10/20111 với đường trung bình AVG, đường trung bình sales của tháng 9/2011
  giá trị chênh lệch giữa tháng 10/2011 và tháng 9/2011.
  h1.png

  Để có thế làm được cần phải thực hiện các bước sau:
  Bước 1: Tạo 1 Parmeter month để chọn ra tháng hiện tại muốn xem
  h2.png
  Bước 2: Tính lại giá trị Sales của tháng hiện tại dựa trên Parameter month
  Bước 3: Kéo đường trung bình từ thẻ analysis
  h3.png
  Bước 4: Tính giá trị AVG của tháng trước dựa vào parameter tháng (Tính Sales của tháng trước)
  Bước 5: Tính AVG của tháng hiện tại (Tính Sales của tháng hiện tại )
  Bước 6: Tính Chênh lệch AVG
  Bước 7: Kéo AVG vào chart sử dụng dual axis
  h4.png
  Bước 8: Kéo giá trị chênh lệch vào tooltip
  Bước 9: Nhấn phải chuột để tạo nên một ghi chú cho giá trị chênh lệch trên chart
  h5.png
   
  Last edited by a moderator: Sep 30, 2015
  Squall likes this.
 4. Squall

  Squall New Member

  Cám ơn bạn đã hướng dẫn. Bạn cho tôi tham khảo thêm về công thức tính giá trị AVG của tháng trước dựa vào parameter tháng được không?
   
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  Đây là công thức tính giá trị Sales( tháng hiện tại):

  If DATETRUNC('month',[Order Date])=DATETRUNC('month',[Month])
  then [Sales] ELSE 0 END

  Đây là công thức tính Sales (tháng trước):
  If datetrunc('month',dateadd('month', -1, [Month])) = datetrunc('month', [Order Date])
  then [Sales] ELSE 0 END

  Đây là công thức tính AVG :

  WINDOW_AVG(sum([Sales_Thangtruoc]))


  Chúc anh/chị thành công !
   
  Squall likes this.
 6. Squall

  Squall New Member

  Tôi đã làm được rồi. Cám ơn bạn rất nhiều vì đã giúp tôi hiểu thêm về Tableau.
   

Share This Page