[Hỏi INSIGHT] Các phương pháp tính giá thành?

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Phu Ton, Oct 2, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Chui choa, đi tìm tài liệu khắp nơi về phương pháp tính giá thành, nhưng không biết cái nào là cái nào, bác nào giúp em thông tin lại cái này cho chính xác và cô đọng nhất để em đi theo với nhe.

  Chứ để đi sai em quay về mệt lém.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  [Hỏi INSIGHT] Tinh thần doanh nhân là gì? Quản trị doanh nghiệp Oct 5, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Mở thêm tài khoản con, khoản mục chi tiết để hạch toán? Quản trị doanh nghiệp Oct 2, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Cách phân quyền thư mục trên RHE? Công nghệ Oct 2, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Giải pháp ERP cho ngành xây dựng Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 18, 2014
  [Hỏi] Về nguồn dữ liệu gốc Tableau Apr 19, 2017

 3. Chint

  Chint Member

  Phương pháp tính giá thành:

  Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn): phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với số lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn.

  Giá thành SP HThành = CPSX KD DD đầu kỳ +Tổng CP SX SP – CP SX DD CKỳ

  Giá thành Sp = (Tổng Giá thành SP HThành) / (Số lượng sản phẩm hoàn thành)

  Phương pháp tổng cộng chi phí: Áp dụng trong những doanh nghiệp mà quá trình sản xuất SP được thực hiện ở nhiều bộ phận SX, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tượng kế toán chi phí sản xuất là các bộ phận chi tiết SP hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất.

  Giá thành = Z1 + Z2 + … + Zn

  Phương pháp hệ số: Với DN mà trong một chu kỳ SX cùng sử dụng một thứ vật liệu và một lượng LĐ nhưng thu được đồng thời nhiều SP Khác nhau và chi phí ko tập hợp riêng cho từng sản phẩm.

  Giá thành đơn vị SP Gốc = (Tổng giá thành của tất cả các loại SP) / (Tổng số sản phẩm gốc (Kể cả quy đổi))

  Giá thành Đvị SP Từng loại = Giá thành ĐVị SPGốc * Hệ số quy đổi từng loại

  Tổng giá thành sản xuất của các loại SP = Giá trị SP dở dang đầu kỳ + Tổng CP phát sinh trong kỳ - Giá trị sản phẩm DD cuối kỳ

  Phương pháp tỉ lệ chi phí: Căn cứ vào tỉ lệ chi phí SX thực tế với chi phí SX kế hoạch, Ktoán sẽ tính ra giá thành đơn vị và tổng giá thành sản xuất từng loại

  Giá thành Thực tế từng loại Sp = Giá thành kế hoạch (Định mức) * Tỷ lệ CP

  Tỉ lệ CP = (Tổng giá thành thực tế của tất cả Sp) / (Tổng giá thành kế hoạch (Định mức) của tất cả SP)

  Phương pháp loại trừ giá trị SP phụ:

  Tổng giá thành SP chính = Giá trị SP Chính DD ĐKỳ + Tổng chi phí Psinh trong kỳ- Giá trị SP phụ thu hồi ươc tính- Giá trị Sp Chính DD cuối kỳ

  Phương pháp liên hợp: Áp dụng kết hợp nhiều PP để tính giá thành SP
   
  Phu Ton likes this.
 4. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Chi sư tỷ có thể giúp em có các bài viết chi tiết cho từng loại như thế nào được không? nhìn là hình dung ra được sự khác biệt rồi đó, mà cơ là không biết phải thực hiện các bước chi tiết thế nào, cơ rồi các cái hạch toán có khác nhau không nữa?
   
: Giá thành

Share This Page